DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  VIOREL IONITA

Profesor de teologie

 

IONIŢĂ VIOREL, profesor de teologie. 

 

N. 18 oct. 1945, în Dumbrăviţa, jud.  Braşov. 

Seminarul teologic la  Cluj (1960 - 1965),

lnstitutul Teologic Universitar din Sibiu (1965 -1969),

Cursuri de doctorat (Istorie bisericească universală) la Institutul Teologic din Bucureşti (1969 - 1972),

Studii de specializare la Facultatea de Teologie

evanghelică şi la Facultatea de Istorie a Universitătii din Bonn (1972 - 1975),

Doctoratul la Bucureşti (1977). 

Inspector de specialitate şi documentarist la Serviciul Studii şi învătământ de Ia Cancelaria Sf.Sinod (1975-1977),

Asistent la secţia istorică de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1 dec. 1977), încredinţat cu suplinirea catedrei de Istorie bisericească universală (1 ian. 1978). 

Profesor titular la aceeaşi catedră din 1987. 

 

Paralel, în anii 1990 - 1993 suplineşte aceeaşi catedra la Facultatea de Teologie a Universită‘ii din Iaşi, fiind şi decanul acesteia (1 apr. 1991 - 1 sept. 1993).  Diacon (1976) şi preot (1978) pe seama bisericii “Antim" din Capitală, secretar al Comisiei naţionale de Istorie eclesiastică (din 1978), delegat la diferite

Congrese şi întruniri ecumenice peste hotare: Adunările Generale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi (1975) şi Vancouver (1983), a opta Adunare a Conferinţei Bisericilor Europene de la Chania - Creta (1979), membru în Comisia pentru educaţie a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, membru în Comisia ortodoxă română pentru dialogul cu Biserica evanghelică luterană din Germania. 

De la 1 ian. 1994 este director de studii în Consiliul Bisericilor Europene de la Geneva.

 

Lucrări:

 

v      Coordonatele vieţii creştine după “Epistola către Diognet", în MA, an.  XV, 1970, nr, 7-8, p. 472-481;

v      Hristologia Sfântului Chiril al Alexandriei în perspectiva dialogului cu Bisericile necalcedoniene, în “Ortodoxia", an.  XXIII, 1971, nr. 1-2, p. 194-209

v      Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului, în “Ortodoxia", an.  XXIII, 1971, nr. 7- 8, p. 534-545;

v      Viata religioasa bizantină în secolul VII şi canoanele Sinodului Quinisext în MA, an.  XVI, 1971, nr. 7-8, p. 539-549;

v      Patriarhia de Alexandria din 1920 până astăzi, în BOR, an.XC, 1972, nr. 5-6, p. 631 - 646;

v      Conciliul I de la Vatican şi consecinţele lui pentru Biserica romano-catolică, în MA, an.  XVII, 1972, nr. 7- 8, p.560-571;

v      Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea Iui pentru ecumenismul actual, teză de doctorat în ST, an.  XXX, 1978, nr. 5-8, p. 357-485 (şi extras),

v      Viaţa şi activitatea Sfântului Vasile cel Mare, în “Ortodoxia", an.XXXI, 1979, nr.1, p.16-27;

v      Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile Sinoadelor ecumenice în “Ortodoxia”, nr.  XXXII, 1980, nr. 2, p. 263-274;

v      Sfântul loan Damaschinul apărător al cultului sfintelor icoane, în ST, an. XXXII, 1980, nr. 7-10, p. 581-589;

v      Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti. 1948-1981, în BOR, an.  XCIX, 1981, nr. 9 - 1 0, p. 1094 - 1114;

v      Sinodul de la Constantinopol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor sale în ST, an .XXXIV, 1982, nr.34, p. 174 - 185;

v      Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi, în ST, an.  XXXV, 1983, nr. 1-2, p. 8-18;

v      Evreii pe pământ românesc sau toleranţa la români de-a lungul timpului, în “Teologie şi viaţă" (MMB), serie nouă, an. I (LXVII), 1991, nr. 9-12, p. 50-64;

 

Alte articole, traduceri din limba germană, recenzi, dări de seamă în periodicele citate.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME