DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Aurel Jivi

Profesor de teologie

 

 

 

JIVI AUREL, profesor de teologie.

 

N. 2 aug. 1943, în Chişoda, jud.  Timiş.  A făcut studii la Seminarul teologic din Caransebeş (1957-1963), Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1963 - 1967), cursuri de doctorat - specialitatea Bizantinologie şi Istorie Bisericeasă Universală - la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1967 - 1970), cursuri de specializare - pentru lstoria Bisericeasc ă- la Facultatea de Teologie Episcopaliană din Cambridge, Massachusetts (1970-1971), apoi la Institutul Teologic “McCormick" din Chicago (1971-1973), unde a obţinut diploma de “master în teologie" (1973); doctoratul la Institutul Teologic din Bucureşti cu teza Ortodoxia în America (1982).  Asistent la Institutul Teologic din Sibiu – secţia istorică (de la 1 oct. 1973), încredinţat cu suplinirea catedrei de Istorie Bisericească Universală (1981-1983); de la 1 oct. 1983 profesor titular la aceeaşi catedră; din 1991 profesor şi la Facultatea de Teologie din Oradea; hirotonit diacon (1984) şi preot (1993).  A participat la mai multe întruniri cu caracter ecumenist peste hotare: Adunările generale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi (1975) şi Vancouver (1983), a opta Adunare generală a Conferinţei Bisericilor Europene de la Chania - Creta (1979), la întrunirile unor comisii ale Conferinţei Creştine pentru Pace, ale Programului pentru Educaţie teologică al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, ale Comisiei internaţionale de dialog teologic între Bisericile Ortodoxe şi Alianţa Mondială a Bisericilor Reformate şi altele.  A ţinut cursuri ca “profesor vizitator" la lnstitutul teologic presbiterian din Pittsburgh. S.U.A. (1986) şi conferinţe pe teme de istorie bisericească la diferite Facultăţi de teologie din S.U.A. şi Marea Britanie.

 

Lucrări:

 

v      Sfântul Ioan Hrisostom arhipăstor la Constantinopol. în MB, an. XIX. 1969, nr. 4-6, p. 226-235;

v      Literatura teologică bizantină în preocupările lui Nicolae lorga, în BOR, an. LXXXVIII, 1969, nr. 11-12, p. 1248-1256;

v      Biserica Ortodoxă din Cipru şi situaţia ei actuală, ST, an. XXII, 1970, nr. 1 -2, p. 118-128,

v      Patriarhia Ortodoxă de la 1920 până în prezent, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 5 -6, p. 452-460;

v      Relaţiile Mitropoliei de la Carloviţ cu Biscrica Ortodoxă Română din Transilvania în secolul al XVIII-lea, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 5-6, p. 587-596;

v      Opere teologice bizantine editate în ţările române  de către patriarhul Dositei al Ierusalimului, în ST, an. XXVII, 1975, nr. 3-4, p. 219-225;

v      Insemnări despre biserici şi mănăstiri din Tara Românească în jurnalul de călătorie al unui preot englez la 1794, în BOR, an. XCIX, 1981, nr. 78, p. 912-917;

v      1600 de ani de la Sinodul II ecumenic. Valoarea ecumenică a Simbolului niceo-constantionpolitan, în ST, an. XXXIII, 1981, nr. 7-10, p. 606-613;

v      Contribuţii la istoria relaşiilor ecumenice romano-anglicane, în ST. an. XXXVI, 1984, nr. 7-8, p. 482-493;

v      Sinodul al VII - lea ecumenic, în MMS, an. LXIII, 1987, nr. 5. p. 101-111,

v      Studii şi cercetări transilvănene privind Istoria Bisericească Universală, în vol. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Sibiu, 1988, p. 101-118;

v      Corespondenţa arhiereului Teodor Trandafir Scorobeţi cu teologi anglicani, în RT, an.I (73), 1991, nr. 2, p. 23-32;

v      Din istoria primară a Bisericii, în vol.  Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină, Sibiu, 1992 p. 39-57;

v      Relaţiile patriarhului Ciril Lucaris cu protestanţii transilvăneni, în RT, an. II (74), 1992, nr. 3. p. 17 - 27:

v      Cyril Lucarisţties with Transylvanian Preotestants, în vol. Persoană şi comuniune, Prinos de cinstire Pr. Prof Acad.  Dumitru Stăniloaie, Sibiu, 1993, p. 386 -397.

 

Traduceri:

v      Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania. 1846-1873. Bucureşti, 1995, 343p.

 

v      Alte articole, reportaje, recenzii, dări de seamă, note în:”Biserica Ortodoxă Română", “Studii Teologice", “Mitropolia Ardealului”, “Ecumenical Review", “Byzantinoslavica", ş. a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME