DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  SERAFIM JOANTA

Mitropolit

 

 

 

JOANTĂ SERAFIM (din botez Romul), mitropolit. 

 

N. 4 sept. 1948. în Boholţ-Făgăraş.

Studii la Liceul din Făgăraş,  Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970- 1974), apoi la institutul “St. Serge" din Paris (1982-1985), unde obţine doctoratul.

Preot necăsătorit în Pojorta – Făgăraş (1974-1975), apoi muzeograf şi preot la catedrala episcopală  din Alba Iulia (1975 - 1982), lector la Institutul Teologic “St. Serge" (1985-1989), duhovnic la Institutul Teologic din Sibiu (1989 - 1990);

Episcop-vicar la Arhiepiscopia Sibiului, cu titlul “Făgărăşanul” (ales la 12 febr. 1990, tuns în monahism la 17 febr. şi hirotesit arhimandrit, hirotonit arhiereu şi instalat la 11 mart. 1990). 

La 16 oct. 1993 ales arhiepiscop al Berlinului şi mitropolit pentru românii din Europa Centrală, de către o Adunare eprhială întrunită la Aachen; confirmat de Sf.  Sinod la 12 ian. 1994, instalat la Munchen la 5 iun. 1994. 

Delegat de Sf. Sinod la unele întruniri ecumenice peste hotare: Moscova (1990), Strasbourg (1990), Torto Cores în Grecia (1993), ş. a.

 

Lucrări:

 

v   Roumanie. Tradition et culture hesychastes, Paris, 1987, 318 p. (în colecţia ,,Spiritualite orientale"; versiunea engleză, 1992, XXX + 253 p.; versiunea românească, Bucureşti, 1994, 263 p.;

v   Le renouveau philocalique du XVIII0e siecle et son influence sur la vie liturgique, în vol.  Liturgie. Conversion et Vie monastique, Roma, 1989, p. 159- 183;

v   Les disciples roumaines du staretz Paissiy, în Messager orthodoxe. ll, 1987, p. 66-78;

v   Sfânta Liturghie, în vol.  Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină, Sibiu, 1992, p. 281 - 298;

v   Din istoria isihasmului până în secolul XV, în vol.  Persoană şi comuniune.  Prinos de cinstire Pr. Prof. Acad. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1993, p. 549-564. 

v   Zeci de alte articole în diferite ziare şi reviste din ţară şi de peste hotare.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME