DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  SINESIE JIVANOVICI

Episcop

 

 

 

JIVANOVICI SINESIE, episcop.

 

N. 1711, în Sântandrei, lângă Buda, într-o familie de sârbi, decedat la 14 mart. 1768, în Arad.

Vicar al patriarhului sârb Arsenic IV loanovici Şacabent, exarh şi stareţ al mănăstirii Fruşcagora, arhimandrit al mănăstirii Racovăţ.

In 1751 a fost ales episcop al eparhiei româneşti a Aradului (înscăunat la 1 sept. 1751), cu jurisdicţie şi peste Bihor şi Hălmagiu.

Datorită strădaniilor sale s-a putut menţine ortodoxia în părţile Aradului în districtul Hălmagiu şi mai ales în Bihor (aici a făcut şi o lungă vizită canonică în 1759, cercetând 271 de sate), întocmind acum şi o statistică a clerului şi credincioşilor (altă statistică a făcut pentru Arad).

A făcut mănăstirea cu hramul “Sf. Simeon Stâlpnicul” - cu clădirile anexe - din Arad Gai, care a devenit gropniţă pentru episcopii Aradului, înzestrată cu o – moşie de 300 jugăre. 

A deschis, la reşedinţa sa din Arad, cursuri pentru pregătirea viitorilor preoţi.

În 1761 a tipărit la Râmnic cartea intitulată Pravila de rugăciuni a sfinţilor sârbi.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME