DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dionisie lupu

 

Mitropolit

 

LUPU DIONISIE, mitropolit. 

 

N. 25 febr. 1769, în Blăjeni, jud.  Buzău, decedat la 7 febr. 1831, în Bucureşti.

Călugărit în 1785, probabil la Mitropolia din Bucureştiş rămas în sIujba Mitropolieiş egumen la Dealu (1795 -1807) pe care o  reface -, apoi la Tismana (1807-1819), arhiereu titular Sevastias (din 1801).

In mai 1819, ales şi înscăunat mitropolit al Ungrovlahiei, păstorind până în timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu (apr./mai 1821), când a părăsit Bucureştii, refugindu-se la Braşovş revenit la Bucureşti abia în 1827. 

Ca mitropolit, a plătit datoriile Mitropoliei, a Iuat măsuri în favoarea preoţilor, înlăturând multe din abuzurile din “epoca fanariotă";

A îndrumat şcolile din eparhie, a trimis patru tineri la studii la Universitatea din Pisa;

 

A tipărit câteva cărţi:

 

v      Apostolul (1820),

v      Penticostarul (1820),

v      Psalitirea (1820),

v      Cuvinte şase pentru preoţie de Sf. loan Gură de Aur (1820),

v      Cuvânt pentru preoţie al Sf.  Grigorie de Nazianz (1821)

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME