DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  eftimie luca

Episcop

 

 

LUCA EFTIMIE (din botez Victor), episcop

 

N. 9 nov. 1914, în Hangu, jud. Neamţ. 

După absolvirea scolii de cântăreţi bisericeşti din Iaşi, a urmat seminarul teologic monahal din mănăstirea Cernica (1934-1941), apoi Facultatea de Teologie din Suceava (1945-1949), continuând la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1948-1949). închinoviat la mănăstirea Slatina (1934), tuns în monahism la mănăstirea Ciolanu, hirotonit ierodiacon (1941), ieromonah (1947), apoi hirotesit arhimandrit. Stareţ la mănăstirea Bistriţa ,jud. Neamţ (1949-1966) cu excepţia anilor 1951 şi 1960, când a funcţionat ca exarh al mănăstirilor din Eparhia Romanului şi Huşilor – stareţ la mănăstirea Sf. loan cel Nou de la Suceava (1966-1971); arhiereu-vicar al Eparhiei Romanului şi Huşilor, cu titlul ,Bârlădeanul" (ales 13 dec. 1971, hirotonit 30 ian. 1972), la 20 apr. 1978 ales episcop eparhiot la Roman (înscăunat 23 apr. 1979).

 

Lucrări:

 

v      Semificaţia unor momente şi acţiuni privind cinstirea moaştelor Sfântului Mucenic loan cel Nou de la Suceava, în BOR, an.  XCI, 1973, nr. 1-2, p. 183-189;

v      Probleme religioase-morale în scrierile lui Dimitrie Cantemir, în MMS, an.  XLIX, 1973, nr, 9 - 10, p. 590-594;

v      Clerici ortodocsi din eparhia Romanului şi Huşilor în Războiul din 1916-1918, în BOR, an. XCVI, 1978, nr. 11-12, p. 1264 -1273;

v      Referiri ale episcopului Melchisedec la unirea şi unitatea românilor, în MMS, an. LIV, 1978, nr. 9-12, p. 661-667;

v      La o sută de ani de la alegerea şi instalarea la Roman a episcopului Melchisedec Stefănescu (1879-1979), în MMS, an.  XXIX, 1979, nr. 10-12, p. 729-745;

v      Miron Costin şi împrejurările în care oraşul Roman a devenit legat de această mare personalitate a poporului român, în MMS, an. LVII, 1981, nr. 4-6, p. 261 – 271

v      Episcopul Melchisedec Stefănescu. Viaţa şi înfăptuirile sale.  Roman, 1982, 115 p.;

 

v      Alte articole şi pastorale în ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei".

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME