DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GHEORGHE LAZAR

Teolog, filosof, inginer

 

 

LAZĂR GHEORGHE, teolog, filosof, inginer, organizator al învăţământului românesc. 

 

N. 5 iun. 1779 (după unele cetcetări mai noi, la 9 ian. 1782), în Avrig, jud.  Sibiu, decedat la 17 Sept. 1823, în Avrig. 

Studii la Liceul piarist din Cluj  (1799-1801). şi la cel din Sibiu (1801/1802), Filosofia şi Dreptul la Cluj (1802-1806).

Cu o bursă oferită de Consistoriul Episcopiei Ortodoxe din Sibiu, din 1806 face studii de Teologie şi Filosofie la Universitatea din Viena (în particular, studii de Drept, Medicină, Matematică şi Inginerie); în 1809 încearcă să studieze la Seminarul ortodox din Carloviţ, dar fără rezultat. în 1810-1811 era din nou la Viena, unde traduce anumite cărţi în limba română.  Reîntors în Transilvania, la 15 mart. 1811 şi-a început activitatea ca profesor la “şcoala de preoţie" de la Sibiu, la care a funcţionat - cu o întrerupere din toamna anului 1811 până  în toamna anului 1912, când a stat în Braşov până spre sfârşitul anului 1815. Profesor particular în Braşov (1815-1816), după care a plecat la Bucureşti, unde şi-a consacrat întreaga energie pentru dezvoltarea învăţământului Naţional.  în 1818 a deschis cursurile primei şcoli superioare româneşti în incinta mănăstirii Sf. Sava.  A predat cursuri de Logică şi Metafizică (după Kant), precum şi cursuri de Matematică şi lnginerie, contribuind la formarea unei terminologii ştiinţifice şi tehnice în limba română. în 1821 a participat direct la mişcarea revolutionară condusă de Tudor Vladimirescu.  Bolnav, s-a reîntors în Avrig unde a murit.

 

Lucrări:

 

v      Aproape toate lucrările sale au rămas în manuscris.

v      A tradus din nemţeşte în româneşte lucrări cu conţinut moralizator: învăţăturile morale pentru băieţi, ale pedagogului Johann Heinrich Campe,

v      Istoria lui loan Moritz şi a copiilor săi, învăţătura ortodoxă sau Catehismul mitropolitului Platon Levşin (pierdute). 

v      La Sibiu a scris un Conpendiu de Geografia Transilvaniei şi Gramatica româno-germană (pierdute), iar a Bucureşti:

v      Aritmetrica matematicească şi temeiurile trigonometriei cei drepte, un capitol din Geometrie, compilate după Chr. Wolff şi după alte manuale germane. 

v      A alcătuit cursuri de Filosofie Generală, Logică şi Metafizică după Kant, dar nu s-au păstrat.

v      0 parte din lucrări au fost publicate postum de G. Bogdan-Duică şi G. Popa Lisseanu, Viaţa şi opera lui Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1924,

v      Trigonometria, ed.  Traian Lalescu, Bucureşti, 1919:

v      Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr, ed.  Axente Creangă, Bucureşti, 1968.

 

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME