DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  gheorghe litiu

Preot, istoric

 

 

LIŢIU GHEORGHE, preot, istoric.

 

N. 16 febr. 1919, în Roit, jud.  Bihor.  Studii la Liceul “Emanuil Gojdu" din Oradea (1929-1937) şi la Academia teologică din Oradea şi Arad (anul IV) (1937-1941). cu licenţa şi doctorat (1948) la Facultatea din Bucureşti, Seminarul Pedagogic Universitar Bucureşti (1942).  Preot paroh în Arad-:ega (1941-1949); profesor suplinitor de Istorie bisericească la Academia teologică din Arad (1947-1948); vicar administrativ la Episcopia Aradului (1949-1958), preot-paroh în Aradul Nou (1959-1960), în Semlac-Arad (1966-1973); iarăşi la Aradul Nou (1973-1979) şi în Oradea (din 1979); câţva ani de detenţie în închisorile comuniste (1960-1964).

 

Lucrări:

 

v      Românii arădani în frământările anilor 1849-1850, Arad, 1947, 65p.;

v      Episcopia Aradului. Schiţă istorică, Arad, 1950, 56 p.;

v      0 vizitaţie canonică în Bihor în secolul XVIII, în Vol.  Omagiu I.P.S. Sale Dr. Nicolae Bălan la cincizeci de ani de activitate bisericească, Sibiu, 1956, p. 374-381;

v      Arhimandritul Patrichie Popescu (1809-1862), în MB, an. VIII, 1958, nr. 7-9, p. 359-364;

v      Contribuţii la studiul circulaţiei vechilor cărţi bisericeşti, în MB, an. XVIII, 1968, nr. 7-9, p. 461-472;

v      Episcopul loan Ignatie Papp al Aradului, în MB, an. XIX, 1969, nr. 1-3, p. 85-100;

v      Un manuscris inedit cu predică în versuri din 1854, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 1-2, p.106-112;

v      Aspecte ale activităţii culturale şi bisericeşti a lui Constantin Diaconovici Loga, în BOR, an. LXXXIX, 1971, nr.7-8 p.844-849;

v      Din legăturile ortodocşilor arădani cu mitropolitul Andrei Şaguna,în MA, an.  XVI, 1971, nr. 9 - 10, p. 701-713,

v      Locul Sfinţilor Părinţi în lucrarea de propovăduire a Bisericii Ortodoxe Române, în MA, an. XXIII, 1971, nr. 9-10, p. 721 -731;

v      Cultura clerului român din Banat şi Crişana în veacul al XIX-lea, în MB, an.  XXIV, 1974, nr. 1 -3, p.100-109;

v      Eşecul uniaţiei şi reacţia românilor ortodocsi din Bihor în secolul al XVIII-lea, în BOR, an. XCIII, 1975, nr. 9-10, p.1114-1123;

v      Cuvântul la înmormântare în Biserica Ortodoxă Română,  în BOR, an.  XIV, 1978, nr. 9 - I 0, p. 1124-1134;

v      Contribuţia clerului arădean la Iupta pentru libertate şi unitate Naţională  a poporului român, în MB, an.  XXVIII, 1978, nr. 10 - 12, p. 619-626;

v      Biserica ortodoxă română din eparhia Oradiei din veacul al XVIII-lea până în zilele noastre, în vol.  Mărturii Evocări, Oradea, 1980, p. 165 - I 80; vol. Roman Ciorogariu  (1852-1936), Oradea, 1981, p. 103- 130;

v      Contribuţii la istoria revoluţiei din 1848-1849 în părţile Aradului şi Bihorului, în MA, an. XXXIII, 1988, nr. 3, p. 3 - 18;

v      Istoria eparhiei Aradului, în vol. Episcopia Aradului, Istorie, viaţă culturală, monumente de artă, Arad, 1989, p.9-79.

 

v      Diferite articole şi predici în “Legea Românească" - Oradea, ,,Biserica şi Scoala" Arad, “Telegraful Român", “Mitropolia Olteniei", “Mitropolia Banatului" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME