DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN VASILE LEB

Profesor de teologie

 

 

LEB IOAN VASILE, profesor de teologie.

 

 N. 30 ian. 1953, în Mihăileni, jud.  Sibiu. Studii la Liceul ,,S. L. Roth" din Mediaş (1968-1972), la lnstitutul Teologic Universitar din Sibiu (1972-1976), cursuri de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1976-1979), cu specializare la Facultatea de Teologie evanghelică a Universităţii din Heidelberg, care i-a conferit doctoratul (1982), echivalat la Bucureşti.

Asistent la Institutul Teologic din Sibiu (1982-1990), lector, apoi conferenţiar pentru Istoria Bisericească Universală - la noua Facultate de Teologie a Universităţii din Cluj-Napoca (din 1990); diacon (1985), preot (1991).

Participant la mai multe întruniri cu caracter ecumenist sau istoric peste hotare, între care a Vl-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver – Canada (1983).; s. a.

 

Lucrări:

 

v                  Relaţiile husiţilor cehi cu Patriarhia Constantinopolului în secolul al XV-Iea, în ST, an. XXX, 1978, nr. 3-4, p. 254-263;

v                  Mitropolitul Marcu Eugenicul al Efesului apărător al Ortodoxiei la Conciliul de la Ferrara – Florenţa (1438-1439), în GB, an.  XXXVIII, 1979, nr. 5-6, p. 535 -543;

v                  Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu Bisericile necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologic pentru unitatea creştină, în ST, an.  XXXIV, 1982, nr. 5-6, p. 423-438;

v                  Biserici Ortodoxe Române din Translvania şi înfiinţarea Patriarhiei Române, în BOR, an. CIll, 1985, nr. 9- 12, p. 856-867;

v                  Legăturile românilor cu mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, în ST, an.  XXXIX, 1987, nr. 4, p. 97 - 106;

v                  Presa bisericea transilvăneană, în vol. “Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Sibiu, 1989, p. 318- 332;

v                  Biserica creţtină în mileniul al doilea, în vol. “Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină", Sibiu, 1992, p. 97 130. 

 

v                  Diferite articole, recenzii, note, în “Mitropolia Ardealului" şi ,Telegraful Român" de la Sibiu, ,,Mitropolia Banatului" – Timiţoara, “Renaşterea” din Cluj, buletinele unor Comunităţi române ortodoxe de peste hotare.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME