DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicolae lungu

 

Profesor, dirijor şi compositor (nehirotonit)

 

 

LUNGU NICOLAE, profesor, dirijor şi compositor (nehirotonit) 

 

N. 27 mart. 1900, în Dobridor, jud. Dolj, decedat la 18 iul. 1993, în Bucureşti.  Studii Ia Seminarul “Central" (1912-1920) şi paralel - la Scoala normală de învăţători (abs. 1920), apoi la Conservatorul din Bucureşti (1920-1925) şi Facultatea de Teologie (Iic. 1927), toate în Bucureşti.  în vara anilor 1928 şi 1929 a urmat cursurile de vară pentru dirijori de la Viena. :i-a desfăşurat activitatea ca profesor, dirijor şi compositor timp de peste 60 de ani numai în Bucureşti, ca: profesor de muzică la Liceele                         “Mihai Eminescu" (1927-1931) şi “ Aurel Vlaicu" (1931-1938), la Seminarul pedagogic Universitar “Titu Maiorescu" (1939-1941), inspector al învăţământului muzical (1941 - 1944), din nou profesor la Liceul “Sf.  Sava" (1944-1948) şi la Scoala mixtă “Tudor Vladimirescu" (1948-1956); paralel, dirijor adjunct la Societatea corală “Carmen" (1922-1928), la Ateneele populare (1926-1927), la Societatea “Cântarea României" (1929 - 1935), apoi diri,jor al corului “Ligii Culturale" (1927-1928), fondator şi dirijor al Societăţii corale “România”(1934-1949) cu care a dat concerte şi peste hotareş dirijor de cor la bisericile: Sf. llie-Gorgani (1921-1922), Cotroceni (1922-1928), Amza (1928-1939), Sf. Spiridon Nou (1940-1947); conferenţiar titular pentru muzică bisericească, Ritual şi Tipic la Institutul Teologic Universitar (1949-1976)  şi dirijor al Coralei Patriarhiei (1947- 1985); membru al Uniunii Compozitorilor din România. 

A publicat manuale didactice, studii şi articole, Iucrări de muzică psaltica şi corală reli-ioasă, de muzica vocală  şi corală etc.

 

Manuale:

 

v      Carte de muzică pentru clasele I-VII secundare şi pentru clasele I-IV ale liceelor comerciale, Bucureşti, 1936-1947 (cu peste 1,000 de pagini, mai multe ediţii - în colaborare cu Grigorie Magiari).

 

Studii:

 

v      Îndrumări metodice în predarea muzicii, Bucureşti, 1939, 36 p.;

v      Tehnica recitativului liturgic, în ST,an.I, 1949, nr.3-4, p.238-251

v      Folclorul religios muzical, în ST, an.I, 1949, nr.7-8, p.662-668;

v      Cântarea în comun a poporului în  biserică, în ST, an. III, 1951, nr. I-2, p.18-35;

v      Cântarea în comun ca mijloc de înţelegere a dreptei credinţe, în BOR, an. LXX, 1952. nr. 11-12, p. 890-899;

v      Problema transcrierii şi uniformizării cântării psaltice în Biserica noastră, în ST, an. VIII, 1956, nr. 3-4, p. 241-249,

v      Combaterea inovaţiilor în recitativul liturgic, în ST, an. IX, 1957, nr. 7-9, p. 562-573.

 

Muzică psaltică:

 

v      Gramatica muzicii psaltice. Studiu comparativ cu notaţia liniară, Bucureşti, 1951, 206 p. (în colaborare cu Pr.  Gr.  Costea şi Ion Croitoru); Cântări liturgice omofrone şi cântări la catcheze, pe ambele semiografii suprapuse, Bucureşti, 1951, 118 p. (în colaborare cu Anton Uncu).

v      Cântări la catcheze, pe ambele semiografii, Bucureşti, 1953, 298 p. (în colaborare cu Pr.  Grigore Costea şi I. Croitorii);

v      Utrenierul uniformizat, pe ambele semiografii, Bucureşti, 1954,575 p. (în colaborare cu pr.  Prof. Ene Braniste şi Pr. Gr. Costea),

v      Liturghia psaltiă pentru 4 voci mixte, Bucureşti, 1957, 300 p.;

v      Liturghia psaltică pentru 3 voci egale, Bcureşti, 1956, 80 p. (litografiată);

v      Cântările Sfintei Liturghii şi podobiile celor opt glasuri, Bucureşti, 1960, 234 p. (în colaborare cu Pr.  Gr.  Costea şi Pr.  Prof.  Ene Braniste),

v      Cântări din Sfintele Taine şi ale ierurgiilor principale pe ambele semiografii, în ST, an.  XVI, 1964, nr. 1-2, 122 p. (în colaborare cu Pr.  Prof.  Ene Braniste şi Pr. Grigore Costea);

v      Cântările Penticostarului, Bucureşti, 1980, 206 p.

v      Felurite prelucrări de muzică corală bisericească pentru cor mixt şi solişti, pentru cor mixt şi bărbătesc, pentru cor bărbătesc (tropare, axioane ş.a.).

v      De pildă: Cântări în Joia Patimilor, GB, an.  XXVIII, 1969, nr. 3-4; Cântările Sfintei Liturghii, în GB,an.  XXVIII, 1969, nr. 1-2, 5,6,7 - 8 şi 9 - 10; Colinde, în GB, an.  XXV, 1966, nr.11 - 12 (Mărirre-ntru cele-nalte, :i ne lasă gazdă-n casă, La Vitleem colo-n jos, Pluguşorul).

 

Muzică corală populară:

 

v      Cântece populare din Oltenia, prelucrări pentru voce şi pian, Bucureşti, 1939, 20 p.;

v      Coruri, Bucureşti, Editura Muzicală, 1968 (îi aparţin cunoscute prelucrări: Măria neichii Mărie, Alunelul oltenesc, Pitulice, mută-ţi cuibul, La Cozia pe Olt - poem pentru cor bărbătesc şi declamator, Colea-n vale-ntre izvoare etc., etc.).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME