DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  stefan lupsa

 

Istoric, profesor de teologie

 

 

 

LUPŞA STEFAN, profesor de teologie, istoric.

 

N. 7 ian. 1905, în Miersig, jud.  Bihor, decedat la 26 iul. 1964, în Sibiu.  Liceul “Emanuil Gojdu" din Oradea (bac. 1922),

Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1922-1926), cu licenlă (1926) şi doctorat (1929); Studii incomplete (3 ani) la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Cernăuţi;

Studii de specializare la Facultăţile de Teologie catolică şi protestantă din Viena şi cercetări în Arhivele de Stat de acolo (1929). 

Profesor suplinitor (1926), provizoriu (1927), apoi titular (1931) la catedra de lstorie bisericească de la Academia teologică din Oradea (a predat mulţi ani şi Patrologia, precum şi alte discipline), în 1940/1941 încadrat la Academia teologică din Arad; după 1941 Academia teologică din Oradea a continuat să funcţioneze la Timişoaraş rector al Academiei (1939-1942), diacon (1932), preot (1939), protopop (1 940), mai târziu iconom stavrofor; consilier eparhial onorar (1937-1942), membru în Adunarea eparhiala a Episcopiei Oradiei, membru corespondent în secţia istorică a Astrei (1935), între anii 1946 şi 1952 titular al catedrei de Istoria Bisericii Române de la Academia teologică ,,Andreiană" din Sibiu (care a devenit, în 1948, lnstitutul Teologic Universitar); lector de Limba greacă (1952-1955), duhovnic-conferenţiar la acelaşi Institut (1955-1958), apoi a ocupat diferite funcţii în cadrul Consiliului Arhiepiscopesc Sibiu (1958-1963), preot-paroh (1963-1964).  A publicat lucrări, studii şi articole care se ocupă cu diferite aspecte ale istoriei bisericeşti a românilor din Transilvania, Banat şi Crişana.

 

 

Lucrări principale:

 

v      Catolicismul şi românii din Ardeal şi Ungaria până la anii 1556, în ,,Candela", an.  XXXIX, 1928, nr. 11-12, p. 352-396 şi an.  XL, 1929, nr. 1 -2, p. 86-143 (.;i extras Cernăuţi, 1929, XV + 103 p., teză de doctorat);

v      Istoria bisericească a românilor bihoreni, Vol. I. Până la 1829, Oradea, 1935, 144 p.,

v      Vechea Episcopie a Sătmarului, în BOR, an. LVI, 1938, nr. 5-6, p. 193-204 (.;i extras, 14 p.);

v      Religia strămoşilor, în RT, an.  XXVIII, 1938, nr. 7-8, p. 341 -355 şi nr. 9, p. 397-410;

v      Contribuţii la istoria bisericeasca a românilor bănăţeni în secolul XIX, în BOR, an.  LVI, 1938, nr.11-12, p. 786- 809 şi an.  LVII, 1939, nr. I - 2, p. 43 - 54;

v      Istoria parohiei Stei , Beiuş 1942, 110 p.;

v      Contribuţiuni la istoria încercării de reunire a Bisericilor româneşti din Transilvania an 1698, în vol.  Omagiu lui loan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani, Bucureşti, 1943, p.492 - 509;

v      Stiri şi documente despre Biserica Ortodoxă Română din Ardeal după 1761, culese din  din Arhiva Consiliului de Stat şi a Cabinetului imperial din Viena, Sibiu. 1945, 72 p. (extras din RT, nr. 5 şi 6 din 1941, 1-2, 3-4 şi 5-6 din 1942, 9-10 şi 11-12 din 1945),

v      Inceputurile arhipăstoriei ardelene a lui Dionisie Novacovici, în vol.  Biserica şi problemele vremii, Sibiu, 1947, p. 25-44,

v      Biserica ardeleană în anii 1767-1774.

v      Dezvoltarea ei politică şi confesională, în Ţanuarul XXIII (V) al Academiei teologice <<Andreiane>>", 1946/47, p. 22-52;

v      Vechea Mitropolie a Ardealului, Sibiu, 1948, 29p.;

v      “Biserica ardeleană şi unirea" în 1698-1701, în BOR, an.  LXVI, 1948, nr. 9 - 10, p. 465-500, nr. 11-12, p. 541-571, an. LXVII, 1949, nr. 1-2, p. 35-64 (şi extras, Bucureşti, 1949, 100p.);

v      “Unirea" ardeleană" în 1701 după întoarerea Iui Atana,sie din Viena, în Ţanuarul XXV (VII) al Institutului Teologic Universitar" Sibiu, 1949, p. 3-32 (şi extras, Sibiu, 1949, 32p.);

v      Creştinsmul românesc a fost de la început ortodox, în ST, an. I, 1949, nr. 9-10, p.814-837,

v      Clerici români meşteşugarii, în ST, an. II 1950, nr. 7 - 9, p. 395-426;

v      Biserica Ortodoxă din Ardeal şi Ungaria în veacul XV, în MA, an.I, 1956, nr. 3-4,p. 268 -277; an. II, 1957, nr. 3-4, p. 219-227 şi an.III, 1958, nr. 1 - 2, p. 71-86;

v      Suprimarea Mitropoliei Banatului în lurma războiului turco-austriac din 1683- 1699, în M B, an.Vlll, 1958, nr. 7-9, p. 183-200;

v      Mitropolia Ardealului în veacul XVI, în MA, an.  V, 1960, nr. 7-8, p. 573-598; Data naşterii lui Gheorghe Lazăr, în MA, an.VlI, 1962, nr. 1-2, p. 53 - 70; Satul Iui Gheorghe Lazăr, în MA, an. VII, 1962, nr. 7-9, p. 483-496.

v      Coautor al lucrării: Istoria Bisericii Române. Manual pentru lnstitutele teologice de grad universitar, 2 vol., Bucureşti, 1957-1958, 464+ 655 p.

 

Alte studii, articole, note, recenzii în:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română,

v      “Legea Românească" - Oradea,

v      “Biserica Bănăţeană“ – Timişoara,

v      "Telegraful Român",

v      “Revista Teologică“ şi

v      "Mitropolia Ardealului" de la Sibiu, ş.a.

 

v      0 serie de Iucrări au rămas în manuscris, între care şi istoria eparhiei Aradului, în 3 vol., cu peste 500p.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME