DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vasile loichita

Profesor de teologie

 

 

LOICHIŢĂ VASILE, profesor de teologie (nehirotonit).

 

N. 26 oct. 1881, în Jebei, jud. Timiş, decedat la 30 ian. 1958, în Timişoara. Liceul în Timişoara şi Beiuş, Facultatea de Teologie la Cernăuţi, cu doctoratul în 1907, studii la Facultăţile de Litere şi Filosofie din Cernăuţi şi Budapesta. Profesor la Institutul teologic-pedagogic din Caransebeş (1907-1924), unde a predat mai ales disciplinele Teologiei sistematice, iar în Secţia pedagogică Limba română (aceeaşi materie şi la Liceul Traian Doda"). în 1924 a ocupat catedra de Dogmatică de la Facultatea de Teologie din cernăuţi (mutată apoi la Suceava), pe care a deţinut-o până la pensionare (1946); un timp a ,suplinit catedra de Istoria Bisericii Româneş în câteva rânduri decanul Facultăţii, membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Cernăuţilor şi în Congresul Naţional Bisericesc, senator.  A redactat doi ani “Foaia Diecezană" de la Caransebeş şi o vreme revista “Făclia". A publicat Iucrări de istorie şi critică literară, poezii (în volum sau în periodice: “Viaţa Românească" - Iaşi şi Bucureşti, “Semănătorul” - Bucureşti, “Fântâna Darurilor" - Bucureşti, "Junimea Literară" – Cernăuţi), Studii de Dogmatică în ,,Candela" – Cernăuţi, iar spre sfârşitul vietii în “Mitropolia Moldovei şi Sucevei" şi  “Mitropolia Banatului".

 

Lucrări:

 

v      Ceva despre mişcarea noastră literară mai nouă în România, Caransebeş, 1912;  Alexandru Vlahuţă Caransebeş, 1920.

v      Patriarhul Chiril Lucaris, Confesiunea pseudolucariană şi urmările ei, Caransebeş, 1912, 25 p.;

v      Moartea, în “Candela", an.  XXXIV, 1923, p. 273-293 (si în extras, 22 p.);

v      Chiliasmul (Milenarismul).  Expunere şi critică dogmatică, în “Candela", an.  XXXVII, 1926, p. 276-321 (şi extras);

v      Numirile biblice ale Iui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatica, în “Candela", an.  XXXVIII, 1927, p. 73-139 (si extras);

v      Anglicanism şi Ortodoxie, în “Candela", an. XLI, 1930, p. 161 - 174 (şi extras);

v      Definirea relaţiunilor Bisericii Ortodoxe cu Bisericile eterodoxe, Cernăuţi, 1931, 15 p.

v      Doctrina Sfântului loan Damaschin despre Maica Preacurată, ed. I, Cernăuţi, 1937,55 p. (ed. a II-a, Cernăuţi, 1939, 68 p.);

v      Perihoreza în dogmatică, în, “Candela", an XLIX, 1938, p. 319-336 (,şi extras);

v      Mărturisirea lui Dositei. Întâia traducere românească, după textul original grecesc publicat la 1690 în Bucureşti, în “Candela", an.  Llll-LIV, 1942-1943,p. 173-256.

v      Numirile biblice ale Iui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică, în MB, an. VI,1956 , nr.10-12, p. 144-160; an. VII, 1957, nr. 4-6, p. 34-54 şi nr. 7-9, p. 31 -52;

v      Doctrina Sfântului loan Damaschin despre cinstirea sau venerarea sfinţilor şi a şfintelor moaşte, în MB, an. VII, 1957, nr. 10-12, p. 64-78;

v      Perihoreza şi enipostasia în Dogmatică, în “Ortodoxia", an. X, 1958, nr. 1, p. 3 -14;

v      Christologia Iui Dionisie Pseudoareopagitul, în MB,an. VIII, 1958, nr. 79, p. 3 - 14;

v      Hotărârile şi definiţiile dogmatice de credinţă ale celor şapte sinoade ecumenice, în MB, an.  IX, 1959, nr.  I -2, p. 25-44.

v      0 scrie de lucrări în manuscris s-au pierdut în 1940.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME