DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vasile lucaciu

Preot, militant pentru drepturile romanilor din Transilvania

 

 

LUCACIU VASILE, preot, militant pentru drepturile românilor din Transilvania.

 

N. 21 ian. 1852, în Apa, jud. Satu Mare, decedat la 29 nov. 1922, în Satu Mare. Studii la gimnaziile din Baia Mare, Ungvar, Satu Mare şi Oradea (1862-1868), continuând liceul la Roma (1868-1870); studii de teologie la Roma (1870-1874), unde obţine şi doctoratul.  Preot în Sâncraiu pe Grui ,jud. Satu Mare (1875-1878), profesor de Religie şi Română la Gimnaziul Superior din Satu Mare (1879-1885), preot în :işeşti, lângă Baia Mare (din 1885), unde a ridicat o biserică monumentală (sfinţită la 15 aug. 1891). Unul din marii militanţi pentru obţinerea de drepturi social-politice pentru românii transilvăneni: membru în Comitetul de conducere al Partidului Naţional Român din Transilvania (1887), secretar general al Partidului (1892); în 1892 s-a numărat printre iniţiatorii şi redactorii Memorandului românilor înaintat împăratului Francisc losif Iş suspendat de slujba preoţească de episcopul loan Szabo de la Gherla, condamnat în procesul intentat memorandiştilor (Cluj, mai 1894) la 5 ani închisoare, din care a executat numai o parte la Seghedin (până în 15 sept. 1895); între anii 1907 şi 1910 deputat în Parlamentul din Budapesta (din partea Partidului Naţional Român), în 1912 a fost initiatorul şi organizatorul marii adunări populare de la Alba lulia, care a protestat împotriva întemeierii Episcopiei greco-catolice maghiare de Hajdudorog, prin care se urmărea maghiarizarea românilor din N-V Transilvaniei. în 1914 trece munţii împreună cu Octavian Goga, începând o campanie neobosită - prin presa şi numeroase adunări populare - pentru intrarea României în razboi, în vederea realizării unităţii statale româneşti, în 1915 ales preşedinte al Ligii pentru unitatea politică a tuturor românilor, în 1917 trimis de Guvernul român în Statele Unite, Franţa, Italia şi Elveţia pentru a prezenta, în faţa guvernelor ţărilor respective şi a opiniei publice mondiale, revendicările românilor transilvaneniş în 1918 ales ministru în Consiliul Dirigent, din 1919 deputat în primul Parlament al României întregite.

 

Lucrări:

 

v      Pietatea, Satu Mare, 1882,

v      Instituţiuni filosofice. Cartea primă. Logica, Satu Mare, 1881, 314 p.; Cartea II.  Metafizică, Satu Mare, 1982, p. 323 - 793; Cartei Ill.  Filosofia morală, Satu Mare, 1884 p. 803-1035;

v      Diferite discursuri, unele publicate în broşuri aparte;

v      Intre anii 1885 şi 1891 a editat la Baia Mare - Sişeşti, ,,Revista Catolică";

 

v      Numeroase articole şi cuvântări i-au apărut în principalele ziare politice din Transilvania: “Gazeta Transilvaniei", “Tribuna", “Foaia Poporului”, “Revista Orăştiei”, “Lupta” - Budapesta etc., sau din vechea Românie.

 

Reeditări:

 

v      Dr. Vasile Lucaciu luptător activ pentru unirea românilor - Texte alese. 

v      Studiu introductiv, îngrijirea ediţiei, note şi comentarii de Ion lacoş şi Valeriu Achim, Cluj-Napoca, 1988, 447 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME