DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  alexandru moraru

Profesor de teologie, istoric bisericesc

 

MORARU ALEXANDRU, profesor de teologie, istoric bisericesc.

 

 N. 16 aug. 1948, în Poiana Ilvei, ,jud. Bistriţa-Năsăud.

Studii la Seminarul teologic din Cluj-Napoca (1963-1968) şi institutul Teologic Universitar din Sibiu (1968-1972), cursurile de doctorat la Institutul Teologic din Bucureşti ( 1973- 1976), unde a obţinut titlul de doctor, specialitatea lstoria Bisericii Universale (1986), cu specializarea la Colegiul  anglican “Sfântul Ştefan" din Oxford (1979-1980). 

 

Profesor titular pentru disciplinele istorice la Seminarului teologic din CIuj-Napoca (1976-1990) şi director al Seminarului conferenţiar (1990) şi apoi profesor titular (1991) de Istoria Bisericii Române la institutul teologic Universitar din Cluj-Napoca, devenit Facultate în cadrul Universităţii ,Babeş-Bolyai" din 1992; rector (1990) şi apoi decan (1992).  Hirotonit preot în 1977, hirotesit iconom stavrofor (1987).  Participant la a VII-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Canberra Australia, 1991): membru al Comisiei Unităţii din acest Consiliu, luând parte la întâlnirile de la Evian - Franţa (1992) şi Bangkok - Thailanda (1993).

 

Lucrări:

 

v      Biserica Angliei şi ecumenismul. Legăturile ei cu Biserica Ortodoxă Română, Text de doctorat Bucureşti, 1985, 270 p.;

v      La răscruce de vremi, o viaţa de om: Nicolae Colan, episcopul Vadului şi Feleacului şi Clujului (1936-1957).

v      După documente, corespondenţă, relatări şi impresii, Cluj-Napoca, 1986, 632 p.

v      Legături biserieceşti şi cultulrale între Transilvania şi Moldova pe timpul lui :tefan cel Mare, în MA, an.  XX, 1975, 11 - 12, p. 865-874;

v      Activitatea cultulrală  mitropolitană Andrei Şaguna, în GB, an.  XXV, 1976, nr. 1-2, p. 195-210;

v      Paul de Alep despre Biserica Ortocioxă din Moldova, în MMS, an. LII, 1976, nr. 7 - 8, p. 494 - 506. 

v      Biserica Ortodoxă din Moldova în timpul domniilor Alexandru Vodă Lăpuşneanul  (1552-1561 şi 1564 - 1568), în ST, an.  XXVIII, 1976, nr. 7- 10, p. 657-667;

v      Din istoria legăturilor Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu  Tara Românească.  Personalităţi monahale transilvănene din veacul al XIX-lea în viaţa bisericească a Ţării Româneşti, în ST, an, XXIX, 1977, nr.1 -2, p. 91 - 100;

v      Sinodul de la Ferrara si Florenţa (1438-1439) şi urmările lui în Răsărit, reflectate la istoricii bizantini Ducas şi Georgios Sphrantzes, în ST, an.  XXXIX, 1987, nr. 2, p. 96 - 103. 

 

Articole, comunicări, comentarii, recenzii în:

 

v      “Indrumătorul bisericesc al eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului", în ziarul

v      “Renaşterea” din Cluj-Napoca şi alte periodice.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME