DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  alexie mateevici

Preot, poet

 

MATEEVICI ALEXIE (Mateescu Alecu), preot, poet. 

 

N. 16 mart. 1888, în Căinari-Tighina, în familie de preot, decedat la 13 aug. 1917 în Chişinău.  Studii la şcoala duhovnicească (1898-1902) şi Seminarul teologic din Chişinău (1902 - 1910), continuând la Academia teologică din Kiev (1910-1914).  Preot şi profesor suplinitor la Seminarul din Chiţinău (1914-1917); preot militar(1915-1917) pe frontul din Galiţia, apoi la Mărărşeşti cu o unitate de basarabeni,  a murit de tifos.

 

A publicat poezii (religioase, patriotice, sociale etc.), cele mai cunoscute fiind Cântecul zorilor, Tăranii, “Ara, Mama, Eu cânt, în zarea anilor, Câintec de leagăn, Deasupra târgului Bârlad şi mai ales Limba noastră, considerate drept cea mai frumoasă poezie din literatura română închinată limbii. 

 

A publicat şi câteva studii teologice istorice: Momente din influenţa bisericească asupra originii şi dezvoltării istorice a limbii moldoveneşti (române), în:

 

“Buletinul Eparhiei Chişinăului an.  XLIII, nr. 45,49,52 din 1910 şi nr. 41 din 1911;

 

Motive religioase în credinţele şi obiceiurile moldovenilor din Basarabia în:

 

 "Buletinul Eparhiei Chişinăului", an.  XLIV, nr. 9, 13 şi 14 din 1911;

 

v      Bocetele de înmormântare moldoveneşti, în “Buletinul Eparhiei Chişinăului", an. XLIV. nr. 38, 39,40 şi 41 din 1911;

v      Cum şi când s-au încreştinat moldovenii, în “Luminătorul", nr. 4, 5, 7;i 8 din 1912;

v      Tipăriturile noastre vechi, în ,,Buletinul Eparhiei Chişinăului", an. XLVIII, 1915, nr. 39,41,43,44, 45 şi 46;

 

Alte articole şi culegeri de folclor în foile:

 

v      “Basarabia",

v      “Luminătorul",

v      “Cuvânt Moldovenesc", toate la Chişinău. 

 

A tradus nuvele, schiţe şi poezii din:

 

v      P. Cehov,

v      S. Puşkin,

v      M. Lermontov,

v      Alexei Tolstoi,

v      S. F. Nadson şi alţii,

 

Poezii religioase şi predici (publicate în “Luminătorul" şi alte periodice din Chişinău).

 

Ediţii (postume):

 

v      Poezii. Publicate cu o prefaţă de Petre V. Hanes, Bucureşti, 1926, 128 p.; ed. a II-a, Bucureşti, 1936, 126 p.;

v      Poezii (traduceri). Cu o prefaţă de L.T. Boga, Chişinău 1937,88 p.;

v      Scrieri alese.  Ediţie îngrijită şi prefaţată de I. Vartician şi F.Levit, Chişinău, 1966, 151 p. (reeditată în 1971 şi 1977, 120 p.);

v      Scrieri. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, variante şi bibliografie de Ion Niţă, Iaşiţ, 1989, 159 p;

v      Opere. Ediţie critică de Ion Nuţă, Efim Levit şi Sava Pânzaru, 2 vol., Chiţinău, 1993.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME