DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  andrievici silvestru morariu

Teolog, mitropolit al Bucovinei

 

MORARIU-ANDRIEVICI SILVESTRU (din botez Samuil), teolog, pedagog, mitropolit al Bucovinei. 

 

N. 14 nov. 1818, în Mitocu Dragomirnei, lângă Suceava, în familie de preot, decedat la 3/15 apr. 1895, în Cernăuţi.  Liceul şi Institutul teologic în Cernăuţi, doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi (I 875).  Preot-paroh în Ceahor (1843 - 1862), apoi consilier consistorial în Cernăuţi ( 1 862 - 1877), paralel fiind şi profesor de muzică la Seminarul (internatul) diecezan şi la Şcoala de cântăreţi bisericeşti de acolo, ales deputat în Senatul imperial din Viena şi în Dieta Bucovinei de la Cernăuţiş călugărit în 1873 sub numele de Silvestru, este hirotesit arhimandrit, iar în 1877 numit vicar general al Mitropoliei; la 12 mart. 1880 numit arhiepiscop al Cernăuţilor şi mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei (hirotonit 6 apr. 1880 la Viena, instalat 27 apr./9 mai 1880), păstorind până la moarte.

 

Ca preot şi consilier, a publicat numeroase poezii, fabule, povestiri - mai ales în ,,Calendarul pentru Bucovina" de la Cernăuţi, redactat o vreme de el însuşi, manuale pentru şcolile “poporane", manual de religie, lucrări teologice, predici, ş.a.; a fost vicepreşedinte al ,,Societăţii pentru cultura şi literatura româna din Bucovina", apoi membru de onoare, contribuind, prin toate acestea, la bunul mers al şcolilor româneşti şi la menţinerea conştiinţei naţionale între românii din Bucovina.

 

Ca mitropolit, a luptat pentru păstrarea autonomiei bisericeşti şi a drepturilor româneşti în Bucovina, împortiva încercărilor rutenilor de-a obţine posturi de răspundere şi folosirea limbii  rutene în administraţia biscricească.  La îndemnul Iui, s-a înfiinţat societatea muzicală “Armonia" (1881); apoi o societate literară a studenţilor teologi numită “Academia ortodoxă" (1889), care au Iuat asupra sa editarea “Calendarului Bucovinean". 

La îndemnul său a apărut “Candela", revista teologică scoasă de profesorii Facultăţii de Teologie (1882-1946), s-a înfiiţat “Tipografia  Mitropolitului Silvestru" (1883) şi s-a pictat catedrala mitropolitană din Cernăuţi. 

A încercat să convoace Congresul bisericesc al Mitropoliei – format din clerici şi mireni - dar a fost i împiedicat de autorităţile habsburgice.

 

Lucrări:

 

v         Micul Komenic pentru întâia claslă a şcoalelor poporene.  Der Kleine Komenius fur die erste Klasse der Volksschules. Viena, 1851, 77 p. (altă ediţie 1862);

v         Carte de cetire sau Legendariu românesc pentru întâa clasă a şcoalelor poporene.  Viena, 1852, 1110 p.;

v         Pentru a doua clasă, Viena, 1855, 164 p. (alte ediţii în 1858, 1865,1869,1873),

v         Pentru a treia clasă. Viena, 1861, 162 p. (alte ediţii în 1862, 1866, 1868, 1877);

v         Pentru a patra clasă, Viena, 1856, 206 p. (alte ediţii în 1860, 1862, 1869);

v         Metodica şi calculăciunii cu cifre.  Viena, 1858, 229 p.;

v         Metodica calculăciunii în cap, Viena, 1860, 202 p.,

v         Aritmetica pentru şcoalele săteşti. Viena, 1868, 140 p.

v         Invăţătura ortodoxă din religiunea creştinească... pentru clasele superioare ale gimnaziului: I).

v         Invăţătura dogmatică generală, Viena, 1862, 166 p.; II).

v         Invăţătura dogmatică specială, Viena, 1862, 182 p.; III). învăţătura morală, Viena, 1864, 212 p.,

v         Catehism mic pentru tinerimea ortodoxă din I şi a II-a class a şcoalelor naţionale din Bucovina, Viena, 1865, 38 p. (alte ediţii 1889,1892)

v         Istoria sfântă a Testamentului Vechi şi Nou pentru clasa a II-a  a şcoalelor poporene, Viena, 1865, 282 p. (ed. a II-a, 1886, ed. a III-a, 1890);

v         Micul Catechism carele cuprinde învăţătura creştinească despre dogmele Bisericii dreptcredincioase a Răsăritului pentru a III-a clasă a şcoalelor poporene, Viena, 1865, 87 p. (alte ediţii 1877 şi 1890);

v         Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi celui Nou cu aplicări din învăţătura religiei... pentru a IV-a clasă a şcoalelor poporene, Viena, 1865, 281 p. (ed. a II -a, Viena, 1890),

v         Epistoliia şi Evangheliile de toate duminicile şi sărbătorile de peste an... pentru clasa III-a  şcoalelor poporene, Viena, 1965. 166 p.

v         Liturgica care cuprinde scurta tâlcuire a râduielilor liturgice după tipicul Bisericii drept credincioase a Răsăritului. Cernăuţi, 1860, 113 p.;

v         Cuvântări bisericeşti pe toate duminicile şi sărbătorile de peste an, Cernăuţi, 1860, 329p,

v         Psaltichia bisericeasă  aşezată în note muzicale, Viena, 1879, 97p.;

v         Tipiconul Bisericii Ortodoxe orientale pentru rânduielile liturgice în toate zilele anului pascal bisericesc, Cernăuţi, 1883, XI + 214 + VII p.;

v         Apologie der orthodoxen griechisch-orientalischen Kirche der Bukowina, Cernăuţi, 1883 şi 1890.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME