DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  atanasie mironescu

Mitropolit primat

 

MIRONESCU ATANASIE (din botez Alexandru), mitropolit primat. 

 

N. 12 aug. 1856, înTrohan,jud. Vaslui, în familie de preot, decedat la 9 oct. 1931, în Bucureşti (înmormântat la Cernica). După studii la Seminarul “Veniamin" de la Socola (1870-1877), a fost hirotonit preot pentru satul natal (1979-1881), dar rămânând văduv s-a înscris la Faciltatea de Teologie din Bucureşti (1881-1992), apoi la cea din Cernăuţi (1882-1886), unde a obţinut doctoratul Spiritual, apoi director la Internatului teologic din Bucureşti (1896-1987), profesor suplinitor la Seminarul “Central" (1886-1887), profesor de Morală la Facultatea de Teologie din Bucureşti (I 897 - 1997), iconom stavrofor (1897).  La 27 iun. 1895 ales arhiereu cu  titlul “Craioveanul", călugărit la Cernica sub numele Atanasie, hirotonit la 5 febr., locţiitor de episcop al Râmnicului din dec. 1997, ales apoi episcop eparhiot tot acolo, la 12 mart.1998; la 5 febr.1909 ales mitropolit primat, păstorind până la 28 iun. 1911 , când s-a retras din scaun, a trăit pentru restul vieţii la Cernica. 

 

A scris sau a tradus Iucrări de Istorie bisericească şi de Morală, articole în “Biserica Ortodoxă Română" şi “Cuvântul Adevărului" de la Râmnic, pastorale, conferinţe şi cuvântăriş membru de onoare al Academiei Române (25 mai 1909).

 

Lucrări:

 

v      Memoriu asupra organizării Facultăţii de Teologie, Bucureşti, 1887, 112 p.;

v      0 călătorie în Orient, Bucureşti, 1885, 158 p.

v      Etica evolţionistă şi etică creştină.Studiu critic asupra eticei lui Herbert Spencer, Bucureşti, 1893, XII + 176 p.,

v      Manual de Teologie Morală, Bucureşti 1895, XV + 750 p.;

v      Morala pentru copii, Bucureşti, 1899, 120 p.;

v      Sfaturi către preoţi date după diferiţi autori.... Bucureşti, 1909, VIll + 227 p. (reproduse după rev. “Cuvântul Adevărului");

v      Psaltire tradusă din evreieşte de preoţiii Vasile Radu şi Gala Galaction, recenzie critică în BOR, an.  XLIX, 1931, nr. 10, p. 649-660 şi nr.11, p. 750-762.

v      Sfânta Episcopie a eparhiei Râmnicului Noului Severin în trecut şi acum, Râmnic, 1906, CXXXIV + 695 p. (în colaborare);

v      Istoria mănăstirii Cernica, Cernica, 1930, VII + 263 + XCVIII p.

 

Traduceri:

 

v      Sfântul Atanasie cel Mare. Traducere după cartea germană a lui Mohler, Bucureşti, 1900, 550 p.;

 

v      Istoria bisericească  universală a lui Eusebiu Popovici, 2 vol., Bucureşti, 1900-1901, 724 + 559 p. (în colaborare cu Gherasim Timuş - mai Târziu a făcut singur  o nouă traducere în 4 vol.: Bucureşti 1925-1928, XXIV + 456 p. (I), XII + 438 p . (II), XVI + 320 p. (III), XIV + 667 p. (IV). 

 

v      A revăzut şi editat vechea traducere a lui Veniamin Costachi: Trimiterile cele patrusprezece ale Sfântului Apostol Pavel, de Teofilact al Ohridei, 3 vol., Bucureşti, 1904-1906 (în colaborare cu Gherasim Timuş).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME