DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  candid muslea

Preot, istoric

 

MUŞLEA CANDID, preot, istoric.

 

N. 7 febr. 1886, în Braşov, decedat la 10 mart. 1965, în Braşov.

Studii la Gimnaziul “Andrei Şaguna" din Braşov (1896 - 1904) şi la Institutul teologic din Sibiu (1904 - 1907), mai târziu la Facultatea de Drept din Cluj (1909 - 1912) învăţător în Cristian Sibiu (1907/8), corector la ,,Gazeta Transilvaniei" – Braşov (1908 - 1909), institutor la :colile centrale din Braşov (1909-1916), retras cu trupele române în Vechea Românie (1916 - 1918), profesor de franceză la Liceul  “Andrei Şaguna” (1919 - 1944), diacon (1912) şi preot (1922) la diferite biserici din Braşov şi împrejurimi (Tocile, Sf.Nicolae, Cetate,Turcheş, Baciu, Dârste, Blumăna), iconom stavrofor în 1958; din 1959 arhivist la Arhivele Statului Braşovş cercetător al istoriei românilor braşoveni.

 

Lucrări:

 

v      Povestiri pentru copii şi tinerime, Braşov, 1912 (în colaborare cu Radu Priscu); economia casnică, prelucrare din limba maghiară, Braşov,1914;

v      Cartea soldatului, l - lll, Braşov, 1915 - 1916 (în colaborare cu Victor Braniste şi loan Brotea);

v      Zece lecţiuni de astronomie, traducere după E. Esclangen (în colaborare cu prof. Stelian Mărculescu), Braşov, 1934 ş.a. 

v      Protopopi de altă dată ai Braşovului: Eustaţie Grid, Braşov, 1933, 20 p. (extras din rev. ,ţara Bârsei");

v      Protopopul Gheorghe Haines, Braşov, 1934 (extras din ţara Bârsei"); Protopopul Bratu Baiul (1760-1831) şi fiul său Nicolae (“Cuconu Baiu", 1782-1855), Braşov, 1936,87 p. (extras din “Ara Bârsei");

v      Protopopul Bartolomeu Baiulescu, Braşov, 1938, 59 p.

v      O dinastie de preoţi şi protopopi Radu Tempea. Şase generaţii de preoţi şi protopopi din aceeaşi familie, Braşov, 1939, 117 p. (premiată la Academia Română);

v      Istoria bisericii Sf.  Nicolae din Scheii Braşovului, 2 vol., Braşov, 1943 - 1946, 427 + 455 p. (vol.  III rămas în manuscris);

v      Contribuţii la instituţia veciniei la românii braşoveni, în “Studii şi articole de istorie", II, 1957,p. 317-344.

 

Colaborări la:

 

v      “Gazeta Transilvaniei",

v      “Telegraful Român",

v      “Revista Teologică" - Sibiu,

v      "Tribuna" – Arad,

v      “Tara Bârsei" - Braşov, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME