DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  constantin matasa

Preot, Arheolog

 

MATASĂ CONSTANTIN, preot, arheolog.

 

 N. 18 ian. 1878, în Răpciuni (azi Ceahlău), jud.  Neamţ, în familie de preot, decedat la 3 nov. 1971, în Piatra Neamţ. Studii la Seminarul ,,Veniamin" Iaşiţ (1892- 1900) şi la Facultatea deTeologie Bucureşti (1900-1904, cu lic. în 1904).Preot pe seama mănăstirii Bistriţa-Neamţ (1905 - 1915) şi protopop al jud.  Neamţ (1909 - 1912), preot paroh la biserica “Precista" din Piatra Neamţ (1915-1948) şi din nou protopop (1940-1945); în această calitate a ridicat monumentala biserică “Precista" (sfinţită în 1947); întemeietorul şi directorul Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ (1934-1971), un timp preşedinte al Oficiulul local şi regional de turism Piatra Neamţ, preşedinte al “Asociaţiei pentru ridicarea culturală şi economică a ţărănimii de pe Valea Bistriţei".  Pasionat arheolog, a descoperit în judeţul  Neamţ zeci de aşezări preistoriceş a efectuat săpături  în judeţul Neamţ în zeci de aşezări preistoriceş a efectuat săpături arheologice cu prof.  Radu Vulpe (Piatra :oimului, lzvoare), apoi singur (Frumuşica 1939-1940, Podei-Târgu Ocna 1939-1940 şi 1956, Dealul Viei) sau în colective de cercetători ale lnstitului de Arheologie din Bucureşti.  A publicat numeroase studii legate de săpăturile sale arheologice, cercetări de istorie locală, broşuri şi articole cu caracter teologic-pastoral ş.a.

 

Lucrări:

 

v      Călăuza judeţului Neamţ, Bucureşti, 1929, 193 p.;

v      Palatul cnejilor, Bucureşti, 1935, 163p. (premiată de Academia Română); Movila haiducului, roman istoric, Bucureşti, 1939, 237 p.

v      Comori care se risipesc, Bucureşti, 1943;

v      Câmpul lui Dragoş.  Toponimie veche şi actuală a judeţului Neamţ, Bucureşti, 1943,64 p. + 4 h.;

v      Prin Moldova de sub munte, Bucureşti, 1965,140 p.

v      Deux stations a ceramique peinte de Moldavie, în Dacia VlI-VIII, 1937- 1940,p. 69-84;

v      Cercetări în preistoria judeţului Neamţ, ,,Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", fac. 1, 1938.  p. 97 - 133 (extrs, Văleni de Munte, 1940, 41 p.)

v       Frumuşica, vilage prehistorique a peinte dans la Moldavie du Nord. Roumanie.  Bucarest, 1946, 171 p. + LXVIII pl.;

v      Sabtierul arheologic Piatra Neamţ (Raport asupra Săpătuirilor), în SCIVA, 6, 1955, nr. 3-4, p. 819-842;

v      Descoperiri arheologice în r. Piatra Neamţ, în  “Materiale şi cercetări arheologice", 1959, p. 723-734;

v      Aşezarea eneolitică Cucuteni B de la Târgu Ocna-Podei, în vol. Arheologia Moldovei, II-III, 1964, p.11 -62.

 

Studii şi articole în:

 

v      “Anuarul Liceului <<Petru Rareş>>" din Piatra Neamţ,

v      “Mitropolia Moldovei"-Iaşi,

v      “Convorbiri Literare",

v      “Boabe de Grâui",

v      “Buletinul Comisiunii  Monumentelor Istorice",

v      ”Materiale şi cercetări de arheologie"

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME