DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  constantin morariu

Preot, poet si traducator

 

MORARIU CONSTANTIN, preot, poet şi traducător. 

 

N. 5 mai 1854, în Mitocu Dragomirnei, lângă Suceava, ţdecedat la 16 mart. 1927, în Cernăuţii, nepot de frate al mitropolitului Silvestro Morariu.  Liceul în Suceva, apoi Facultatea de Teologie la Cernăuţi (1874 - 1979), membru în Societatea studenţească “Arboroasa", închis pentru manifestările sale româneşti. Preot în Toporăuţi (1978 - 1986), apoi la biserica “Sf.  Paraschiva" din Cernăuţi  (1986 - 1996), iar între anii 1896 - 1917 din cauza atitudinii sale politice româneşti, a fost trimis preot în Pătrăuţi Suceava; consilier consistorial în Cernăuţi (1918 - 1926); membru în “Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina".

S-a ridicat mereu împotriva încercărilor de slavizare a poporului şi a Bisericii româneşti, fiind şi unul din fruntaşii Iuptei de eliberare naţională a românilor din Bucovina.

 

A publicat versuri originale, articole cu caracter istoric, didactic, literar şi economic, traduceri din literatura germană (Goethe, Schiller, Heine), publicate în periodice: “Familia" - Oradea, “Aurora Română" - Pesta, “Amicul Familiei” – Gherla, “Convorbiri Literare" – laşi, “Viaţa Ronmânească" - Iaşi, “Revista Politică" Cernăuţii, “Glasul Bucovinei" – Cernăuţi, “Neamul Românesc" – Bucureşti,i ş.a. O parte din versuri au fost strânse mai târziu în volum. în 1893- 1896 a editat singur ziarul “Deşteptarea" la Cernăuţi, în vederea educării ţăranilor, în care aproape toate articolele erau scrise de el însuşiş după1900 a devenit - independent de voia sa ziarul politic al Partidului Poporal Naţional din Bucovina.  Articole cu caracter teologic în “Candela", la care se adaugă o serie de broşuri cu caracter, teologic-misionar (în colecţia “Biblioteca Deşteptării Poporului"), apoi lucrări istorice, în care căuta să apere drepturile românilor din Bucovina.  Aproape toate carţile şi broşurile sale le-a vândut în scopuri culturale-filantropice româneşti.

 

Lucrări:

 

v      Istoricul şcoalei reale gr. or. din Cernăuţi, Cernăuţi, 1889, 79 p.;

v      Kulturhistorische und etnographische Skizzen uber die Rumanen der Bukowina, I. Teil, Wien, 1889-1991, 317+ 39 p.;

v      Părţi din istoria românilor bucovineni, I-II, Cernăuţi, 1893-1894, 333p. (o istorie, precum şi prima schiţă de istoria literaturii din Bucovina);

v      Câteva cuvinte despre folosul limbei româneşti, Cernăuţi, 1896, 42 p.;

v      Moşia şi limba noastră. Scriere poporală, Cernăuţi, 1901,47 p.

v      Versuri originale şi traduceri, Cernăuţi, 1924 (alta ed., Cernăuţi, 1937).

 

Traduceri:     

 

v      Goethe, Herman şi Dorotea, Gherla, 1894 (ed. a II-a, Cernăuţi, 1924);

v      Poezii germane traduse liber, Gherla, 1890, 118 p.;

v      Versurii de Shiller şi Goethe, Cernăuţi, 1923.

v      Omiliile Sf. loan Gură de Aur la Epistolele Sf Pavel către Tit şi Filimon, Gherla, 1888;

v      Omiliiie Sf. loan Gură de Aur la Epistola Sf.  Pavel către Timotei, în “Candela", 1892;

v      Omiliile Sf. loan Gură  de Aur la Epistola Sf.  Apostol Pavel către Români, Cernăuţi, 1889 (în colaborare cu St.  Saghin).

v      Grija cea mare trebuie s-o avem de viaţa cea veşnică, Cernăuţi, 1923, 51 p.;

v      Citiţi, citiţi, ce poartă credinţa în Dumnezeu. Scriere poporală, Bucureşti, 1907, 104 p. (şi ed. a II-a, Cernăuţi, 1927, 92 p.);

v      Virtutea creştină, Prelucrare, tom.I, Cernăuţi, 1902. p. 370, tom. II, Buc., 1907,195 + III p., vol. III, Cernăuţi, 1909;

v      Virtutea milei creştineşti, Prelucrare..., Cernăuţi, 1923, 78 p.;

v      Virtutea blândeţei creştineşti, Prelucrare, Cernăuţi, 1924,35 p.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME