DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  emilian micu

 Preot, bibliofil

 

MICU EMILIAN, preot, bibliofil.

 

N. c. 1865 -1870, în Spata, jud. Timiş, în familie de preot, nov. 1909, în Lugoj. 

Studiile gimnaziale la Kecskemet (Ungaria) şi Lugoj, Teologia la Caransebeş.  Preot în Ohaba Lungă, Belinţ şi Chişoda, toate în jud. Timiş.  Pasionat bibliofil, a strâns numeroase cărţi vechi de istorie, filologie şi istorie (ajunse ulterior în Biblioteca universitară din Cluj şi în Biblioteca municipală din Timişoara); oferă peste 60 de cărţi vechi româneşti şi o serie de manuscrise Academiei Române, altele Bibliotecii “V. A.Urechia" din Galaţi, care au servit la alcătuirea lui I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia românească veche în 3 vol.

 

El însuşi a scris câteva Iucrări cu caracter istoric:

 

v      privire fugitivă în istoria bisercească a românilor, în “Candela", an. VII, nr. 11, 1888, p. 638 -648 (Episcopia de lneu);

v      Ioan Barac, în “Transilvania", nr. 24,1893 ,

v      Mihail Martinovici Roşu, în ziarul “Dreptatea", Timişoara, 1894;

v      0 scriere necunoscută lui Petru Maior (Răspuns la cărtirea carea s-au dat asupra persoanei lui Petru Maior), în “Revista critică-literară", Iaşi, 1894, p. 68 - 72 şi 123 - 140;

v      Momente din viaţa lui Petru Maior. 1753-1821. 

v      Cercetări literar-istorice în “Transilvania", an.  XXIV, 1895, p. 234-238 şi 276-283;

v      Despre Episcopia Mehadiei în “Dreptatea", 1896;

v      Despre Mitropolia Banatului, în “Dreptatea", 1897;

v      Calendarul Iui Samuil Clain din 1806, în ,,Arhiva", Iaşi, XVII, 1906, nr. 6;

v      Despre  vechea Episcopie de la Ienopole, în “Tribuna" - Arad, 1909;

v      Din istoria culturală a  românilor din Transilvania. 

 

v      Contribuţii fragmentare la istoria tipografiei ilirice româneşti  din Viena din 1770, 179:i şi 1795, în “Transilvania", an. XXXIX, 1910, p. 17-30;

v      Alte  articole în “Dreptatea" şi “Luminătorul" de la Timişoara, “Foaia Diecezană"  de la Caransebeş, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME