DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  episcopul mitrofan

Episcop

 

MITROFAN, episcop. 

 

N. în Moldova. Decedat cca. 1702, în partile Buzăului. 

Călugărit la,Bisericani, a ajuns meşter tipograf şi a lucrat la Iaşi, sub îndrumarea mitropolitului Dosoftei a tipărit:

 

v      Psaltirea slavo-română 1680,

v      Molitvelnicul de-nţeles 1681,

v      Viaţa şi petrecerea sfinţilor (1682 - 1686);

 

In 1682 pune bazele unei tipografii greceşti la Cetăţuia, în care a imprimat:

 

v      Despre primatul papei a lui Nectarie al lerusalimului 1682,

v      Dialog contra ereziilor a lui Simeon al Tesalonicului 1683 ş.a.

v      Episcop de Huşi (sfârşitul an. 1682 vara n. 1686).

 

Retras în Tara Românească, a ajuns conducătorul “tipografiei domneşti" din Bucureşti; Aici a supravegheat imprimarea şi a diortosit:

 

v      Biblia din 1688,

v      Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur din 1691,

v      precum şi câteva cărţi greceşti.

 

Fiind ales episcop la Buzău (10 iun. 1691), a înfiinţat prima tipografie în acest oraş în care a imprimat:

 

v      Pravoslavnica Mărturisire a lui Petru Movilă, prima traducere românească (1691),

v      cele 12 Mineie (1698), pentru prima oară la noi –

v      Evhologhionul (1699-1701),

v      Octoihul (1700),

v      Triodul (1700),

v      Penticostarul (1701),

v      Liturghierul (1702) ş. a.

v      Toate cu tipicul în româneşte şi slujba în slavoneşte, a format un grup de tipografi şi gravori. 

 

Ctitor al schitului Bonţeşti-Vrancea.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME