DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  florea simeon marian

Preot, folklorist, etnograf

 

MARIAN SIMEON FLOREA, preot, folclorist etnograf. 

 

N. 1 sept. 1847, în Ilişeşti, jud.  Suceava, decedat la 11 apr. 1907, în Suceava.  Studiile gimnaziale la Suceava (6 cl.), Năsăud (cl. 7) şi Beiuş (cl. 8, abs. 1871), superioare la Institutul teologic din Cernăuţi (1871-1875).  Preot în Poiana Stampii (1875-1877), Voloca (1877) şi Siret (1877-1883), profesor de Religie şi Română la “şcoala poporală", şi la “şcoala reală inferioară" din Siret (1879- 883), profesor de Religie la Gimnaziul ortodox din Suceava (1893-1907), protopresbiter (1903); membru activ al Academiei Române (1881), membru în Societatea geografică română şi Societatea istorică română din Bucureşti, în Comisia centrală pentru conservarea monumentelor istorice din Viena, membru de onoare al mai multor societăţi culturale (România Jună din Viena, Junimea şi Dacia din Cernăuţi etc.). A fost unul din cei mai de seama folcloristi şi etnografi români, realizând o operă înca neegalată în literatura noastră de specialitate.  Pe lângă culegeri de folclor din toate ţinuturile locuite de români, a scris Iucrări speciale despre sărbători, datini româneşti, ornitologie, cromatică etc.  Prin opera lui, a pus bazele cercetării ştiinţifice a folclorului şi a stimulat culegerea amplă a creaţiilor populare de către alţi cercetători.

 

Lucrări de folclor:

 

Culegeri:

 

v      Poesii poporale din Bucovina. Balade române.... Botoşani, 1869, 109 + III p.;

v      Poesii poporale române, 2vol.,Cernăuţi, 1873-1875, VI + 222 p. (I) + IV + 250 p. (II);

v      Tradiţiuni poporale române, Sibiu, 1878,65 p.;

v      Descântece poporane române, Suceava, 1886, XXII + 352 p.;

v      Satire poporane române, Bucureşti, 1893.379 p.;

v      Vrăji, farmece şi desfaceri, în An.  Acad.  Rom., M.S.L., s. II-a, t. V, Bucureşti, 1893, 242 p.;

v      Păsările noastre şi legendele lor.  Bucureşti, 1895, II 8 p.;

v      Tradiţii poporane române din Bucovina, Bucureşti, 1895,III + 368 p.;

v      Răsplata.  Poveşti din Bucovina, Suceava,1897, 109 p.;

v      Poesii poporale despre Avram Iancu, Suceava, 1900, IX + 103 p.;

v      Hore şi chiuituri din Bucovina, Bucureşti, 1910,XIX + 182p.;

v      Păsările noastre şi  legendele lor. Legendele ciocârliei.  Legendele rândunicii,Bucureşti, 1923;

v      Legendele păsărilor, Ed. îngrijită de Mihai Cărăuşu şi Orest Tofan, Iaşi, 1974;

v      Basme din “Ara de sus.  Ed. îngrijită de Mihai Cărăuşu şi Paul Leu, laşi, 1975,

v      Legende istorice din Bucovinai.  Ediţie îngrijită, note şi Studiu introductiv de Paul Leu, Iaşi, 1981 , XXVIII + 195 p.

 

Studii:

 

v      Cromatica poporului român.  Discurs de recepţie, în An.  Acad.  Rom., M.S.L., s. II, Bucureşti, 1882, p. 107-159 (,şi extras, 55 p.);

v      Ornitologia poporană română, 2 vol., Cernăuţi, 1883, VI + 438 p. (I) + 423 p. ( premiată de Academia Română):

v      Nunta la români.  Studiu istorico-etnografic comparativ, Bucureşti, 1890, VI + 856 p.;

v      Naşterea la români.  Studiu etnografic, Bucureşti, 1892, III + 441 p.;

v      Inmormântarea la români.  Studiu etnografic, Bucureşti, 1892, III + 593 p.;

v      Sărbătorile la români.  Studiu etnografic.  Vol. I, Cârnilegile, Bucureşti, 1898, IV + 290 p.; Vol. II, Păresimile, Bucureşti, 1899, III + 310 p.; Vol. III. Cincizecimea, Bucureşti, 1901, III + 346p (reeditate sub îngrijirea lui lordan Datcu, 2 vol., Bucureşti, 1994, 320 + 359 p.),

v      Insectele în Iimba, credinţele şi obiceiurile românilor. Studiu folcloristic. Bucureştii. 1903, XIV + 595 p.;

v      Legendele Maicii Domnului. Studiu folcloristic, Bucureşti, 1904, III + 345 p.

 

În manuscris:

 

v      Botanica populară  română (12 vol.).

v      Juneţea la români, Sărbătorile la români.  Poveşti ... (2 Vol.),

v      Culegeri de folclor 10 Volume Cuprinzând Cântece din Bucovina şi Ardeal,

v      Colinde din Bucovina şi Ardeal,Colinde, Cimilituri, Doine ostăşeşti ş.a.) şi altele.

 

Lucări istorice:

 

Câteva inscriptiuni şi documente din Bucovina, Bucureşti, 1885;

Biserica din Părhăuţi, Bucureşti, 1887;

Sf. Ioan cel Nou din Suceava.  Bucureşti, 1895;

Inscripţiuni de pe manuscripte, şi cărţi vechi din Bucovina, Suceava, 1900;

Portretul lui Miron Costin, marele logofăţ şi cronicar, Bucureşti, 1900;

 

A editat câteva din manuscrisele Iui Vartolomeu Măzăreanu:

 

v      Condica sfintei mănăstiri Voroneţul, Suceava, 1900;

v      Condica sfintei mănăstiri a Solcăi, Suceava, 1902,

v      Domnia lui Stefan voevod cel viteaz... şi a Iui Stefan Tomşsa, Suceava, 1904.

v      Împreună cu alţi cărturari bucovineni a înfiinţat la Suceava, “Revista Politică" (1886-1891). 

 

A colaborat la numeroase ziare şi reviste româneşti:

 

v      “Albina "- Pesta,

v      “Albina Carpaţilor"-Sibiu,

v      “Amicul Familiei", Gherla-Cluj,

v      “Cărţile săteanului român"-Gherla,

v      “Aurora Româna",

v      “Calendarul Bucovinei",

v      “Calendarul diecezan",

v      “Calendarul Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina",

v      “Gazeta Bucovinei",

v      “Glasul Bucovinei",

v      “Patria", toate la Cernăuţi,

v      “Gazeta Transilvaniei -Braşov,

v      “Familia” Oradea,

v      “Tribuna"-Sibiul,

v      “Convorbiri Literare"- Iaşiţ şi Bucureşti,

v      “Traian",

v      “Columna lui Traian”,

v      “Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", la Bucureşti,

v      “Şezătoarea” Fălticeni

v      “Junimea Literară"-Cernăuţi ş.a .

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME