DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  gheorghe moisescu

Profesor de teologie, istoric

 

MOISESCU GHEORGHE, profesor de teologie, istoric.

 

N. 25 mart. 1906, în Mâneciu Pământeni, jud.  Prahova, în familie de preot, decedat la 20 sept. 1974, în Engelberg-Elveţia (înmormântat în Mâneciu).

Seminarul “Nifon mitropolitul" din Bucureşti (1918 -1925), Facultatea de Teologie din Bucureşti (1925-1929), urmând paralel şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofieş studii de specializare în Arheologie şi Bizantinologie la Facultatea de Teologie din Atena (1933 - 1934) şi de Istorie sud-est europeană la Universitatea din Varşovia (1934-1936), doctoratul în Teologie la Bucureşti (1942).  Profesor la :coala de cântăreţi din Bucureşti (1930 - 1940); diacon (1934). redactor al revistei “Biserica Ortodoxă Română" (1936 - 1949), secretar al Cancelariei Sf. Sinod (1937- 1949), asistent (1942- 1949), conferenţiar (1949-1950) şi profesor titular (1950-1972) la catedra de Istoria Bisericii Române de la Facultatea de Teologie (din 1949 Insutut) din Bucureşti, preot-iconom stavrofor din 1956; detaşat ca preot la parohia ortodoxă română din Viena (1960-1974); în aceasta calitate a avut  un rol însemnat în organizarea parohiei şi a sediului cultural al coloniei române din Viena, la promovarea legăturilor ecumeniste, la organizarea unor manifestări culturale româneştiş participant la întruniri ecumeniste peste hotare, între care: Adunările IV, V şi VII a Conferinţei Bisericilor Europene (Nyborg-Danemarca, 1964, Portschach-Austria, 1967, Engelberg-Elveţia, 1974), la Iucrările unor comisii ale Consiliului Ecumenic, Conferinţei Bisericilor Europene şi alte întruniri ecumenice.

Autorul unor valoroase lucrări privind istoria Bisericii şi a culturii româneşti.

 

Lucrări principale:

 

v      Istoria şcoalelor din Vălenii de Munte, 1831 - 1931, Vălenii de Munte, 1931, 191 + VIll p.;

v      Cei dintâi bursieri ai lui Eufrosin Poteca la Colegiul naţional din Bucureşti, Bucureşti, 1933, 27 p.;

v      Legăturile ţărilor române cu  mănăstirile Mega Spileon şi Sf.  Lavră din Peloponez, în BOR, an. LII, 1934, nr. 1-2, p. 20-37 (,şi extras);

v      Mănăstirile închinate din “Ara Românească în vremea păstoriei mitropolitului Grigorie Discălul. 1823 - 1834, în BOR, an.  LIl, 1934, nr. 5-6, p. 422-456 (,şi extras);

v      Catagrafia bisericilor şi preoţilor din Ploieşti la 1810, Ploieşti, 1939, 11 p,

v      Catolicismul în Moldova până la sfârşitul secolului al XIV-Iea, Bucureşti, 1942, XXIV + 150 p. (teză de doctorat);

v      Bursieri români la şcolile teologice din Rusia, 1845- 1856, Bucureşti, 1946, 100 p. (extras din BOR, 19451946);

v      Contribuţia românească pentru susţinerea Muntelui Athos, în “Ortodoxia", an.  V, 1953, nr. 1 -2, p. 238 -278;

v      Urmările schismei la români, în “Ortodoxia", an.  VI, 1954, nr. 2-3, p. 339-364;

v      0 sută de ani de la moartea Iui Anton Pann. în BOR, an.  LXXIII, 1955, nr. 1 -2, p. 162-191:

v      Samuil Micu Clain. 150 de ani de la moartea sa, în BOR, an.  LXXIV, 1956, nr. 10-11, p. 1057- 1077,

v      O sută de ani de la moartea arhimandritului Eufrosin Poteca,  egumenul mănăstirii Gura Motrului, în MO, an X, 1958 nr. 11-12, p. 767-779;

v      Din corespondenţa arhimadritului Eufrosin Poteca, în MO, an.  X, 1958,nr. 11-12, p. 806-834;

v      Un veac de la Unirea ţţărilor române, în MO, an.  XII. 1959, nr. 1 - 2, p. 3 - 23 ,

v      Sfinţii Trei Ierarhi în Biserica românească, în “Ortodoxia", an.  XII, 1960, nr. 1, p. 3-33;

v      Istoria Bisericii Române, manual pentru Institutele teologice, 2 vol., Bucureşti, 1957,464 + 655 p. (în colaborare cu Pr. Stefan Lupsa şi Pr. Alexandru Filipaşcu);

v      Mănăstirea Putna. La 500 de ani de la întemeiere, 1466-1966,95 p. (text român şi german);

v      Centenarul Societăţii Academice literare “România Jună" din Viena, 1871 -1971, Viena, 1971, 192 p. (text român şi german).

 

A editat - împreună cu Pr. acad.  Niculae M. Popescu:

 

v    Mărturisirea Ortodoxă, text grec inedit după Ms. Parisinius 1265, text român ed. Buzău 1691, Bucureşti, 1942, LXVIII + 352 p. + 8 p. 

v    A iniţiat şi redactat 13 numere din “Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena” (1962-1974), precum şi revista coloniei române din Austria ,,Luceafăr Nou".

v    0 serie de studii, articole, recenzii, note în aceste două publicaţii din Viena, în revistele “Biserica Ortodoxă Română", “Mitropolia Olteniei" ş. a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME