DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ioan mota

Preot, ziarist

 

MOŢA  IOAN, preot, ziarist. 

 

N. 15 dec. 1868, în Nojag, jud.  Hunedoara, decedat la  20 nov. 1940, în Bucureşti (înmormântat în Orăştie).

Şapte clase gimnaziale în Deva, studii teologice la Sibiu (1887- 1988 şi 1892- 1894).  Redactor la “Foaia Poporului" din Sibiu (1893-1895), “Revista Orăştiei" (1895- 1898), “Telegraful Român" (1898-1899) şi “Bunul Econom" din Orăştie (1899 - 1901).  Preot-paroh în Orăştie (1899- 1940), protopop al “tractului" Orăştie (1932- 1944); iconom stavrofor (1940).  Din iniţiativa şi sub îndrumarea lui, s-a ridicat monumentala biserică din Orăştie-Centruş a desfăşurat o bogată activitate în cadrul Astrei şi al asociaţiilor româneşti din Orăştie.

 

Intemeietor, redactor şi apoi director al gazetelor populare săptămânale din Orăştie: “Libertatea" (1 ian.1902 - ian. 1915 şi ian. 1919 - vara an. 1933), având ca adaos ilustrat “Foaia Interesantă" (de la 1 dec. 1905); în 1915 - 1916, ambele foi au aparut la Bucureşti, iar în 1917 (două luni) la Cleveland - S.U.A.

 

Din dec. 1906 până la sfârşitul anului 1914 apare - ca “supliment” la “Libertatea" - foaia economică “Tovărăşia” (red.  Vasile Osvadă), iar din dec. 1909 până la sfârşitul anului 1914 al doilea supliment, foaia umoristică “Bobârnaci" (Ted.  Ermil Borcea); după 1919 apare o singură foaie ca supliment la “Libertatea": ”Plugarul Luminat" (red.  S. Ordeanu). 

 

Pe lângă ziare, a mai redactat "Calendarul Naţional" (15 vol.) Acestea au fost cele mai răspândite gazete “poporale" din Transilvania înainte de 1918, îndeplinind un rol însemnat în ridicarea culturală a ţărănimii, în întărirea conştiinţei de unitate naţională. Condamnat în trei rânduri la închisoare pentru unele articole.  în cursul primului război mondial a militat - prin primele două foi - pentru intrarea României în război, alături de Puterile Antantei şi pentru unirea Transilvaniei cu Tara Mamă.

 

În 1917 a făcut parte din delegaţia trimisă în S.U.A. (prin Siberia şi Japonia) – alături de V. Lucaciu şi V. Stoica spre a face cunoscute revendicările româneşti Guvernului American;

 

In 1918 a lucrat în redactia ziarului “Cuvânt Moldovenesc" din Chişănău, militând pentru unirea Basarabiei cu România.

 

A publicat mii de articole, schiţe, versuri, traduceri din limbile maghiară şi germană, cronici, informaţii etc. în foile amintite.  

 

Broşuri:

 

v      Baba iadului.  Poveste în versuri, Sibiu, 1887,22 p.;

v      Croitorul şi cei trei feciori.  Poveste (în versuri) după Ferdinand Schmidt, Sibiu, 1887,46 p.;

v      Zâna mărgărelelor.  Poveste în versuri, după Ferdinand Schmidt, Sibiu, 1887,35 p.;

v      Doi copii.  Poveste, Sibiu, 1887,46 p. (toate în “Biblioteca poporaIă a “Tribunei”).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME