DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ioan mircea

Preot

 

MIRCEA IOAN, preot. 

 

N. 19 Sept. 1903, în Măgura-Gureni, jud. Teleorman. 

Studii la Seminarul “Central" (1918-1926) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1926- 1930), specializare la Strasbourg (1932- 1933), cursuri de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1951 - 1954),cu examenul susţinut în 1973. 

Preot-paroh în Cojasca, jud.  Dâmboviţa (1934 - 1944), apoi la biserica “Bărbătescu Nou Cuţitul de Argint" (din nov. 1944 până în prezent).

 

Lucrări:

 

v      Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional, în “Ortodoxia", an. VII, 1955, nr. 1, p. 72- 100;

v      Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini după Faptele Apostolilor, în ST, an. VII, 1955, nr. 1 -2, p. 64-92;

v      Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi, în GB, an.  XXV, 1966, nr.9-10,p.821-830;

v      Cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în Ortodoxia în lumina apostolicităţii şi sobornicităţii Bisericii, în GB, an. XXVI, 1967,nr. 5-6, p. 466-486;

v      Cei şaptezeci de ucenici ai Mâtuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti, în ST, an.  XX, 1968, nr. 9- 10, p. 682-705;

v      Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină, în ST, an.  XIX, an.  XXII, 1970, nr. 7 8, p. 547-564:

v      Preoţia împărăţească sau duhovnicească, în ST. an.XXIII, 1971,nr.7-8, p. 483 - 496;

v      Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi, în ST, an.  XXIV, 1972, nr. 1 -2, p. 24-44;

v      Coborârea la iad a lui lisus Hristos, în ST, an. XXIV, 1972, nr. 3-4, p.30 - 249;

v      Sclavia în înţelegerea creştinlor din primele veacuri, în GB, an.  XXXIII, 1973, nr. 7- 8, p. 749 - 765;

v      Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru, întroducere şi comentariu. Teză de doctorat în GB, an.  XXXII, 1973, nr. 9-10, p. 885-1053 (şi extras);

v      Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru, introducere şi comentariu, în GB, an.XXXIV, 1975, nr.9-10, p. 945- 1027;

v      Îndumnezeirea credinciosului. Mărturii biblice, patristice şi cultice ortodoxe, în “Ortodoxia", an.  XXXVIII, 1975, nr. 2, p. 316-337;

v      Preoţia harică şi preoţia obstească, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 2, p. 232-254;

v      Taina Botezului şi a Mirungerii, în “Ortodoxia", an. XXXI, 1979, . nr. 3 -4, p. 461 - 484;

v      De ce îi venerăm pe sfinţi?, în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 1, p. 68-81;

v      Duminica - ziua Domnului – “Împărăteasa şi Doamnă“,  în “Ortodoxia". an.  XXXIII, 1981, nr. 2, p. 176-198

v      ; Idoli sau icoane sfinte? în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr.1, p. 41 -54;

v      Crucea Domnului. Taina şi slava lui, în “Ortodoxia", an. XXXIV, 1982, nr. 2, p. 196-214. 

v      Biserica şi lucrarea ei după Noul  Testament.  Har şi harisme - iconomi ai Tainelor şi harismatici, în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 3, p. 358-395;

v      Iisus Hristos - Dumnezeu şi îndumnezeitor, în “Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, nr. 1, p. 10 - 33;

v      Hristos este pacea noastră, în BOR, an. Cl, 1983, nr. 11 - 12, p. 825-841;

v      Împărăţia lui Hristos de mii de ani.  Sudiu exegetic asupra textului din Apoc.  XX, 1 - 15, în ,,Ortodoxia", an.  XXXVI, 1984, nr.1, p. 29-59 (reluare în “Ortodoxia", an.  XXXVIII, 1986, nr. 3, p. 47 -61);

v      Dicţionar al  Noului Testament.  Bucureşti, 1984, 527 p. + 7 h;

v      Cultul morţilor în Biserica Ortodoxă după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, în “Ortodoxia", an.  XXXVIII, 1985, nr. 3, p. 465-495;

v      Este “Nouveau Testament" (în,”Traduction oecumenique de la Bible" TOB - Paris. 1972) o traducere ecumenică"?, în ,,Ortodoxia",an.XXXIX, 1987,nr.4,p. 100-136;

v      Lupta spirituală- în Apocalipsă - între cele două  împărăţii adverse, peste milenii şi recapitularea întregii firi în Dumnezeu, în “Ortodoxia", an. XLI, 1989, nr. 1, p. 13-53;

v      Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărăţească, în “Ortodoxia", an.  XLII, 1990, nr. 2, p. 5 -20.

 

v      Alte articole în periodicele menţionate în lista bibliografică,  predici în “Glasul Bisericii" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME