DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  irineu mihalcescu

Amitropolit, professor de teologie

 

MIHĂLCESCU IRINEU (din botez loan), profesor de teologie, apoi mitropolit. 

 

N. 24 apr.1874, în Valea Viei, jud.  Buzău, în familie de preot, decedat la 3 apr. 1948, la mănăstirea Agapia. Studiile secundare la Gimnaziul din Buzău (1887-1889), Seminarul din Buzău (1889-1891) şi la Seminarul “Central" din Bucureşti (1891 - 1895), superioare la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1895- 1899), studii de specializare la Facultăţile de Teologie şi Filosofie din Berlin şi Leipzig (1901 -1904), cu doctoratul în Filosofie la Leipzig (13 iun. 1903).  Preparator de Limba greacă la Seminarul ,,Central" (1894-1900), secretar al Internatului teologic din Bucureşti (1900-1901), profesor agregat (1904), apoi titular (1908) la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică la Facultatea de Teologie din Bucureşti (până în 1939), decanul Facultăţii (1927 - 1929 şi 1933 - 1936), decan al Facultăţii de Teologie din Chişinău (1926 - 1927), preot din 1923; arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu  titlul “Târgovişteanul" (1936), locţiitor de episcop al Râmnicului Noul Severin - cu titIul “Craioveanul" - (1 nov. 1939 - 1 nov. 1939), locţiitor de mitropolit al Olteniei (nov. 1939), mitropolit a Moldovei (ales 29 nov. 1939, înscăunat 17 dec. 1939); a păstorit până la 16 aug. 1947, când s-a retras din scaun.  A publicat valoroase studii de Dogmatică, Apologetică, Istoria religiilor, traduceri, fiind considerat cel mai mare teolog român al vremii sale.  Participant la întruniri cu caracter ecumenist peste hotare: Congresul Alianţei universale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică, Praga (1928), conferinţe în străinătate, prin care a făcut cunoscută Ortodoxia în cercurile catolice şi Protestante din Apus.

 

Lucrări principale:

         

Apologetică:

 

v       Darlegung und Kritik der Religionsphilosophie Sabatiers, Bern, 1903, 92 p. (teză de doctorat în Filosofie);

v       Studiu asupra raportului dintre religiune şi moralitate, Bucureşti, 1904, IV + 91 p. (extras din BOR);

v       Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă, Piteşti, 1907, 160 p. (extras din rev. “Păstorul Ortodox");

v       Cunoaşterea lui Dumnezeu din studiul naturii neînsufleţite, Bucureşti, 1910, 40 p.;

v       Două schiţe apologetice, Bucureşti, 1911, 51 p. (I.  Minunea învierii Domnului, şi II.  Raporturile dintre religiune şi artă, extras din BOR);

v       Curs de Teologie Fundamentală.  Note după prelegeri... I. Fiinţa şi originea religiunii, II. lstoria religiunilor, Bucureşti, 1925 - 1926, 207 p. (reeditat sub titlul:

v       Curs de Teologie Fundamentală sau Apologetică, vol. I, Bucureşti, 1932, 279 p.);

v       Teologia Iuptătoare, Bucureşti, 1941, 216 p. (ed. a II-a, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1994, 223 p.);

v       O serie de alte studii publicate, mai ales în revista “Biserica Ortodoxă Română“.

 

Istoria religiilor:

 

v      Curs de Istoria religiunilor şi Teologie Fundamentală, Bucureşti, 1935, 320 p. (litografiat de Gh.Tilea); Istoria religiunilor lumii, Bucureşti, 1946, 458 p.;

v      Traduceri: Epopeea lui Ghilgameş.  Versiune, analiză şi note explicative, Bucureşti, 1920, 123 p.;

v      Legea lui Manu sau instituţiunile civile şi religioase ale Indiei, Bucureşti, 1920, VIII + 424 p.,

v      Bhagavadgita.  Poemă indiană.  Traducere şi note, Bucureşti, 1932, 126 p. (toate traduse din limba franceză);

v      Alte studii privind religia evreilor şi mahomedanilor în revista “Biserica Ortodoxă Română".

 

Dogmatică:    

 

v      Teologia Dogmatică specială, după prelegeri... 1907, 320 p. (litografiată);

v      Dogma soteriologică.  Note după cursul de Dogmatică specială.... 10 fascicole, Bucureşti, 1926- 1928, 347 p. (publicate şi în BOR, 1926-1929).

 

Simbolică:

 

v      Compendiu de Teologie simbolică, Bucureşti, 1902, 319 p.;

v      Thisavros tis Orthodoxias.  Die Bekenntnisse und Wichtigsten Glaubenszeugnisse der griechisch orientalischen Kirche, im Originaltext, nebst einleitenden Bemerkungen..., Leipzig, 1904, IV + 314 p. (cuprinde Hotărârile Sinoadelor ecumenice cu privire la credinţa, Mărturisirile lui Ghenadie Scolarul, Petru Movilă, Dositei, Mitrofan Kritopulos, Ciril Lucaris, Liturghia Sf. loan Gură de Aur, ş.a.) 

v      La theoIogie symbolique au point de vue de IţEglise Orthodoxe Orientale, Bucureşti-Paris, 1932, 315 p. (traducerea versiunii româneşti din 1902, adusă la zi).

 

Alte lucrări:

 

v      Sinodul al III-lea ecumenic ţinut în Efes la anul 431 d. Hr., teză de licenţă, Bucureşti, 1899, VIII + 100 p. (reed. 1931 109 p.);

v      Anul naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Bucureşti, 1915, 40 p.;

v      Mărgăritare biblice pentru copii, Bucureşti, 1915, 63 p.;

v      Viaţa Mântuitorului, întocmită după cele patru Evanghelii canonice, Bucureşti, 1915, 40 p.;

v      Catehismul creştinului ortodox, Bucureşti, 1918, 112 p. (ed. a IV-a, 1931);

v      Mărgăritare creştine adunate de...,Bucureşti, 1925, 40 p.:

v      Rânduiala şi tâlcuirea pe scurt a Sfintei Liturghii, Râmnicu Vâlcea, 1935, 30 p.

 

Traduceri:     

 

v      Cuvântările Sf.  Efrem Sirul, în rev.”Păstorul Ortodox", Piteşti, 1905- 1907;

v      Scrierile Părinţilor apostolici dimpreună cu  aşezămintelel şi canoanele apostolice, traduse din original, 2 vol., Chişinău, 1927 - 1928, 343 + 293p  (în colaborare cu  preoţii Matei Pâslaru şi G. N. Niţu);

v      Noul Testament al Domnului nostru lisus Hristos şi Psalmii, Bucureşti, Editura Sf. Sinod, 1937, 462 + 120 p.( revizuirea traducerii din 1922, împreună cu  prof. Teodor M. Popescu);

v      Sfintele şi dumnezeieştile Liturghii ale Sfinţilor noştri Părinţi Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare şi Grigorie Dialogul, Bucureşti, 1937, 391p. (revizuire împreună cu pr. Paraschiv Angelescu) 

v      Ceaslovul mic, Bucureşti, 1939, 223 p. (revizuire împreună cu pr. Paraschiv Angelescu) etc.

 

Manuale

 

v      (de Religie pentru clasele IV- VI primare), în colaborare cu Dr. Petru Barbu;

v      Manuale de Religie pentru liceele teoretice:

v      lstoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament (cl. I),

v      Parabolele şi  învăţăturile Domnului nostru listis Hristos(cl. a II-a),

v      Istoria bisericească  universală (cl. a III-a),

v      Istoria Bisericii Române (cl. a I V-a, după N. Dobrescu),

v      Dogmele Bisericii creştine ortodoxe (cl. a V-a),

v      Morala cresşină (cl. a VI-a),

v      Apologetica (cl. a VII-a),

v      Elemente de filosofie ceştină (cl. a VII-a), toate în mai multe ediţii;

v      Explicarea Evangheliilor (pentru cl. a III-a de seminar),

v      Istoria bisericească universală (pentru cl. a III-a de seminar),

v      Istoria bisericească universală (cl. a V-a de seminar),

v      Manual de Teologie dogmatică (cl. a VI-a de seminar);

v      Manuale pentru liceele comerciale de băieţi şi fete (cl.  I-VI, în colaborare cu Emilian Vasilescu şi Nicolae Chiţescu);

v      Manuale: pentru liceele industriale de băieţi şi fete (cl. I - V, în colaborare cu Emilian Vasilescu şi Nicolae Chiţescu), toate în mai multe ediţii.

v      Educaţia morală prin lecturi:

v      Bucăţi alese din scriitori români şi străini, 2 vol., Bucureşti, 1934 - 1936, 280 + 231 p. (în colaborare cu Emilian Vasilescu);

v      Apărarea credinţei.  Lecturi apologetice, Bucureşti, 1937, 203 p. (în colaborare cu Emilian Vasilescu).

v      Numeroase alte studii, traduceri (din Bernardin de Saint Pierre, H. Sienkiewicz, C. Flammarion, ş.a.);

v      Cronici, recenzii, note, dări de seamă, numărul lor ridicându-se la peste 600.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME