DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  (mitropolitul) matei

Mitropolit, miniaturist, caligraf, istoric

 

MATEI, mitropolit, miniaturist, caligraf, panegerist şi istoric.

 

 N. c. 1550, în Pogoniani (Epir-Grecia), decedat în 1624, la mănăstirea Dealu.

 

Studii la Constantinopol, unde probabil a fost călugărit. Un timp protosinghel, apoi arhimandrit la Patriarhia ecumenică  în 1595-1597 era în Rusia, iar în 1600 în Polonia, probabil pentru a întării în credinţă pe ucrainienii ortodocşiş după 1602 a venit în Tara Românesacă, unde i s-a încredinţat egumenia mănăstirii Dealu, pe care o deţine până la moarteş la 11 dec. 1605 ales mitropolit titular de Mira Lichiei.

 

Lucrări:

 

Slujba Sfântului Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistriţa (cu date autobio-rafice şi asupra incursiunilor oştilor lui Gabriel Bathori înTara Românească, în 1610-1611), - acesată parte publicată - în traducere - de N. lorga, Manuscripte din biblioteci străine relative la istoria românilor, Intâiul memoriu, Bucureşti, 1998, p.44-51;

 

Viaţa şi slujba Cuvioasei maicii nostre Paraschiva cea nouă, prelucrare după Eftimie al Târnoveiş Povestire pe scurt despre neaşteptata cădere din domnie a lui Serban Vodă zis şi Radu şi despre venirea în Tara Românească a lui Radu Voievod, fiul lui Mihnea 1611 - 1613 (publicată de mai multe ori, în greceşte, la Veneţia, iar în româneşte de N. lorga, Manuscripte din biblioteci străine relative la istoria românilor. 

 

Al doilea memoriu, Bucureşti, 1899, p.1 - 27; folosită - pe alocuri integral în Letopiseţul Ţării Româneşti sau Cantacuzinesc şi în lstoriile lui Radu Popescu, lstoria celor petrecute în Tara Românească  începând de la Serban Voievod până la Gavril Voievod, 1602-1618 (în versuri – publicată de Al.  Papiu llarian,

 

Tezaur de monumente istorice,l, Bucureşti, 1862, p. 3 27 - 352, text grecesc şi trad. rom.);

 

Sfaturi către Alexandru Iliaş (în versuri). 

 

Au rămas de la el şi o serie de manuscrise greceşti, frumos caligrafiate şi împodobite (mai ales Evanghelii), păstrate azi la Moscova, Athos, Istanbul şi lerusalimş versuri greceşti, imne liturgice ş.a.

 

Se presupune că a tradus din greceşte în slavoneste învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME