DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicu moldoveanu

Profesor de teologie, compozitor

 

MOLDOVEANU  NICU, profesor de teologie, compozitor. 

 

N. 20 oct. 1940, în Scânteia, jud. lalomita.  Studii la Seminarul teologic (1956-1961) şi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1961-1965), continuând tot aici cursurile de doctorat - specialitatea muzică bisericească (1965 - 1968), cu doctorat în 1974; Specializarea la “Hochschulle fur Musik und darstellende Kunst" din Viena (1980-1981).  Asistent la secţia practică a Institutului Teologic din Bucureşti (1968-1975), lector suplinitor (1975), apoi conferenţiar (din 1976), pentru muzică bisericească.  Diacon, apoi preot. A publicat lucrări teoretice şi compoziţii.

 

Lucrări:

 

v            Cântarea corală în Biserica Ortodoxă Română de la pătrunderea ei în cultul divin până la sfârşitul secolului al XIX-lea, în ST, an.  XIX, 1967, nr. 7 - 8, p. 504 - 520;

v            Cântarea corală în Biserica Ortodoxă Română în secolul al XX-lea, în ST, an.  XX, 1968, nr. 3-4, p. 273-295;

v            Manuscrise muzicale vechi bizantine din România, în MO, an.  XXVIII, 1971, nr. 9 - 10, p. 759-769;

v            Preocupări muzicale ale lui Dimitrie Cantemir, în MO, an.  XXV, 1973, nr. 11 - 12, p. 908-916,

v            Izvoare ale cântării psaltice în Biserica Ortodoxă Română - Manuscrise muzicale vechi bizantine din România, greceşti-româneşti şi româno-greceşti până la începuturile secolului al  XIX-lea, Teză de doctorat în BOR, an. XCII, 1974, nr. 1 -2, p. 131-280 extras, 151p;

v            Câteva manuscrise muzicale vechi slave din România, în BOR, an. XCIII, 1975, nr. 9- 10, p.1115 - 1164;

v            Preocupări de muzică şi mizicologie în Biserica Ortodoxă Română în  ultimii 50 ani (1925-1975), în ST, an.XXIX, 1977,nr.3-4, p.263-297;

v            Muzica în Moldova secolului al XVI-lea. Mărturii noi, în BOR, an. XCVII, 1979, nr. 912.p. 1193-1222,

v            Sfântul Vasile cel Mare şi muzica bisericească, în vol. Sfântul Vasile cel Mare.Ănchinare la 1600 de ani de săvârşirea sa, Bucureşti, 1980, p. 411-429 + 51 pl.;

v            Muzica bisericească la români în secolul al XIX-lea, în GB, an.  XLI,1982, nr.11 - 12, p. 883-915 şi an. XLII, 1983, nr. 9- 12, p. 594-625.

v            Compozitorul,  profesorul, dirijorul Nicolae Lungu octogenar, în BOR, an.  XCVIII,  1980, nr. 3-4, p. 459-472;

v            Profesorul protopsaltul şi clericul Anton V. Uncu, în BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 9- 10, p. 1011 - 1015;

v            Compozitorul Ciprian Porumbescu.  100 de ani de la moarte, în ST, an.  XXXV, 1983, nr. 7-9, p. 586-596;

v            Compozitorul Paul Constantinescu. 20 de ani de la moartea sa, în ST. an.  XXXV,  1983, nr. 9-1 0, p. 714-728;

v            Muzicianul Gavriil Galinescu 100 de ani de la naştere, în  ST, an.  XXXVI, 1984, nr.1 - 2, p. 127 - 137;

v            Cercetări asupra manuscriselor în notaţie  bizantină existente în Biblioteca Naţională din Viena, în BOR, an.  CIl, 1994, nr. 3-4, p. 238-245 + 16 pl.;

v            Muzica bisericească la români în sec.  XX, în BOR, an. CIll, nr. 7-8.  1985, p. 615 -636 şi an.  CIV, nr. 3 –4, 1986. p. 117 - 139;

v            Macarie ieromonahul (1770-1836), traducător, compozitor, copist. tipograf, în BOR. an.  CVIII, 1990, nr.  1–2. p. 116- 136;

v            Afirmarea muzicii româneşti în vremea domniei Iui Alexandru loan Cuza, în BOR, an.  CIX, 199 1, nr. 4-6, p. 121-152.

 

Compoziţii:

 

v               Compoziţii, prelucrări şi armonizări de cântări bisericeşti şi folclor religios pentru cor mixt şi bărbătesc, în . GB, an.  XXVII, 1968, nr. 3-4.p. I-XVI;

v               Cântări liturgice, în GB, an. XXXIII, nr.  I, 1974, p. I-XVI;

v               Cântări creştine tradiţionale la praznicul învierii Domnului la slujba Tainei Cununiei şi înmormântare, în BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 7 - 8, 10 p. şi nr. 9-10, 32 p.;

v               Colinde, în BO R, an. XCVII, 1979, nr. 1-2, p. I – XXXII;

v               Repertoriu coral bărbătesc (religios, popular, patriotic), Bucureşti, 1983, 550 p.;

v               Antologie muzicală bisericească pe ambele notaţii muzicale suprapuse, Bucureşti, 1992.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME