DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  petru maior

Teolog, istoric, filolog

 

MAIOR PETRU, teolog, istoric şi filolog. 

 

N. c. 1756. în Târgu-Mureş, decedat la  14 febr. 1821. la Buda.  Studii gimnaziale în Târgu-Mureş (1769-1772) şi Blaj 1771 - 1774), apoi Filosofia şi Teologia în Colegiul “De Propaganda Fide" din Roma (1774- 1779), studii de Drept la Universitatea din Viena (1779- 1780).  Profesor de Logică, Metafizică şi Dreptul firii la Gimnaziul din Blaj (1780- 1785), preot în Reghin-sat şi protopop al Gurghiului ( 1785 - 1809), “crăiesc revizor" şi corector al cărţilor româneşti care se tipăreau la Buda (1809 - 1821).  Militant pentru drepturile românilor din Transilvania, participând – alături de alţi reprezentanţi ai ”:colii Ardelene" - la redactarea Supplexului.  Apărător al tradiţiilor şi rânduililor ortodoxe, ridicându-se împotriva unor dogme catolice, îndeosebi a primatului papal. 

 

A publicat o serie de Iucrări teologice, istorice, filologice, prediciş a tradus şi prelucrat lucrări cu caracter economicş prin lucrările istorice, a combătut pe istoricii străini Fr. Sulzer, J. C. Eder, J. Ch.  Engel şi B. Kopitar, care contestau romanitatea şi continuitatea românilor pe teritoriul fostei Dacii.

 

Lucrări teologice:

 

Procanon ce cuprinde în sine cele ce sânt de lipsă spre înţelesul cel deplin şi desăvârşit al canoanelor şi a toată tocmeala bisericeţască spre folosul mai de seamă a românilor (1783, rămas în ms, a fost publicat de Constantin Erbiceanu la Bucureşti, 1894, apoi de Pr. Prof. Grigorie Marcu la Sibiu, 1948, XXIV + 154 p.);

Protopapadichia, adecă puterea, drepturile sau privileghioanele protopopilor celor româneşti din Ardeal (1795, rămasă în ms., publicată fragmentar de pr. Grigorie Silaşi în foaia ,,Sionul Românesc", Viena, (1865-1866);

Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi, Buda, 1809, 5 f + 304 p. (cu 40 predici şi 11 “iertăciuni"; reed. de Elie Dăianu, Cluj, 1906);

Didahii, adecă învăţături pentru creşterea fiilor, la îngropăciunea pruncilor morţi, Buda, 1809, 3 f + 139 p. (cu 15 cuvântări);

Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului, 3 vol., Buda, 1810-1811, 237 + 296 + 92 p. (cu 63 predici, reed. de Elie Dăianu, în 2 vol., Cluj, 1906);

 Istoria Bisericii românilor atât a cestor dincoace, precum şi a celor dincolo de Dunăre, Buda, 1813,4 f + 392 p.

 

Lucrări istorice-filologice:

 

v      Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Buda, 1812, 348 p. (în acelaşi volum se găsesc şi lucrările: Disertaţie pentru începutul limbei româneşti şi Disertaţie pentru literatura cea vechie a românilor); ed. a II-a îngrijită de lordachi Mălinescu şi Damaschin Bojâncă, Buda, 1834; ed. a III-a Budapesta-Gherla, 1883;

v      Ediţie critică şi studiu asupra limbii de Florea Fugariu, 2 vol., Bucureşti, 1970, 279 + 293 p.;

v      Răspunsul la cârtirea carea s-au dat asupra persoanei lui Petru Maior, autorul Istoriei celei pentru începutul românilor în Dachia, Buda, 1814 (republ. de G. Bogdan-Duică, Cluj, 1923);

v      Animadversiones in Recesionem Historiae De origine Valachorum în Dacia, Pesta, 1815;

v      Ortographia româna şi latino-valachica una cum clavi qua penetralia originationis vocum reserantur, Buda, 1819, cu anexa: Dialog pentru începutul limbii române întră nepot şi unchiu, Buda, 1819 (ultimele două reeditate în Lesicon românesc-Iatinesc-unguresc-nemţesc..., Buda, 1825, p. 1 - 102, la redactarea şi revizuirea căeia a Iucrat şi P. Maior).

v      Petu Maior, Scrieri.  Ediţie îngrijită de Florea Fugariu, prefaţă de Maria Protase, Bucureşti, 1976 (cuprinde: Procanonul, Propovedanii, Didahii, lstoria pentru începutul românilor în Dachia, lstoria Bisericii românilor, Disputaţii, Ortografia română, Dialog); Petru Maior, Scrisori şi documente inedite.  Ediţie îngrijită de Nicolae Albu, Bucureşti, 1968, XXII + 169 p.

 

Traduceri şi prelucrări:

 

v      Invăţătură pentru prăsirea pomilor, scrisă de Haint Francisc..., Buda, 1812, 171 p.;

v      Invăţătură  de a face sirup şi zahăr din mustul tuleilor de cucuruz, după ce s-au cules cucuruzul de pre ei, întocmită de loan Nep. Neuhold.  Buda, 1812, 24 p.;

v      Disertaţie a lui  loan Burger- M. D. despre zahăr  carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face, Buda, 1813, 28 p.;

v      Iînvăţătură despre agonisirea viţei de vie  şi despre măiestria de a face vin. vinars şi oţet, întocmită de autorii Saptal, Rozier, Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher-, Buda, 1813, 109 p.
Invăţătură  pentru ferirea şi doftoriia boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boale sporadice, adică pe ici pe colo îmblătoare ale vitelor celor cu coarne precum şi a cailor, a oilor şi a porcilor, Buda, 1816, 130 p.;

v      Întâmplările lui Telemah, fiul lui Ulise (Odissevs) întocmite de Fenelon, arhiepiscopul Cambrei, acum întâi de pre limba italienească pre limba românească prefăcută, Buda, 1818, 287 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME