DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  policarp morusca

Episcop in America

 

MORUŞCA POLICARP (din botez Pompei), episcop. 

 

N. 20 mart. 1883, în Cristeşti - Dealul Geoagiului, jud. Alba, în familie de preot, decedat  la 26 Oct. 1958, în Alba lulia. 

Gimnaziului în Alba lulia şi  Blaj, apoi urmează cursurile Institutului teologic din Sibiu (1902-1905) învăţător la şcolile primare confesionale din Sebeş-Alba, Luduşş-Sibiu şi Pâclişa-Alba (1905- 1908), preot paroh în :eica Mare-Sibiu (1908-1919), confesor militar (1917-1918), consilier referent economic la noul Consistoriu eparhial din Cluj (1919-1920), secretar general al Asociaţiei clerului “Andrei Şaguna" din Transilvania (1920), duhovnic la lnstitutul teologic din Sibiu (1920- 1921 ), director al Oficiului de Statistică al Mitropliei Ardealului (1921), redactor al “Revistei Teologice" din Sibiu (1921-1922), director al Internatului fiilor de preoţi din Sibiu (1921-1925);

 

In 1925 a fost tuns în monahism, sub numele Policarp, încredinţându-se stăreţia mănăstirei Hodoş-Bodrog (1925-1935), hirotesit protosinghel (1925) şi arhimandrit (1926).

 

La 24 ian. 1935 ales episcop misionar pentru românii ortodocşi din America (hirotonit 24 mart. 1935, înscăunat în Detroit la 4 iul. 1935), unde a păstorit efectiv până în august 1939.

In această calitate a organizat eparhia (cu 6 protopopiate, 44 parohii, 62 filiale, cu 43 biserici şi 5 paraclise, deservite de 34 de preoţi);

A iniţiat apariţia foii “Solia" şi a “CalendaruIui eparhial Solia” care apar până azi; A pus buzele reşedinţei eparhiale “Vatra Românească", cu o fermă, cămin pentru bătrâni şi un început de mănăstire.

 

Locţiitor de episcop al Cetăţii Albe-Ismail (1941-1944), director al Internatului teologic din Bucureşti (1944 - 1945), locţiitor de episcop al Maramureşului cu reşedinţa în Sighet (1945-1946), pensionat în 1948 şi închinoviat la  catedrala “Reîntregirii" din Alba lulia între anii 1955 şi 1958 stareţ al mănăstirii “Sf. loan Botezătorul" din Alba lulia.  A publicat o serie de Iucrări cu conţinut moralizator sau istoric.

 

Lucrări:

 

v      Petru Maior şi Unirea, Sibiu, 1921, 24 p. (sub pseudonimul ,Părintele Terentie");

v      Mănăstirea Bodrog- Arad, 1927,48 p. Feiminism şi feminitate în lumina Evangheliei, Sibiu, 1925, 188 p.;

v      Cuvântul lui Dumnezeu şi sufletul omului, Arad, 1926, 84p.; Sfânta Scriptură şi Tradiţia Sfântă, Arad, 1926, 32p.;

v      Ce trebuie ştie mirii?, Arad, 1927, 94p.;

v      Căsnicia creştină, învăţături pentru miri, Arad, 1927, 52p.

v      Omenirea în faţa crucii. Gânduri de săptămâna mare, Arad, 1929 47 p.;

v      Misiunea religioasă pentru popor cu material de predici, cuvântări şi alocaţiuni, Arad, 1929, 144 p.;

v      Porunca iubirii, Sibiu, 1934, 49 p.;

v      Sfântul sfinţitul mucenic Policarp şi scrisoarea sa către Filipeni, Ismail, 1943. 

 

Studii, articole, recenzi, predici, note, în:

 

v      “Revista Teologică" şi 

v      “Telegraful Român" din Sibiu,

v      “Biserica şi Scoala" - Arad,

v      “Solia" Detroit, ş. a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME