DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  SOFRONIE mICLESCU

Mitropolit

 

MICLESCU SOFRONIE, mitropolit. 

 

N. c. 1790,  într -o familie boierească în părţile Botoşanilor, decedat la 18 mai 1861, la mănăstirea Slatina (îngropat la Neamţ). 

Tuns în monahism la Secu (1918), apoi trecut la Neamţ, ierodiacon (1821), ieroi-monah (1824), episcop la Huşi (ales la 26 mai 1 826, hirotonit 3 iun. 1926), mitropolit al Moldovei (ales la 10 febr. 1851), suspendat la 7 nov. 1860, retras el însuşi la 18 ian. 1961. 

Sprijinitor al Unirii Principatelor, preşedinte al Divanului Ad-Hoc al Moldovei (sept.-dec. 1857);

Si al Adunării elective din 5/17 ian. 1859, care a ales ca domn pe Alexandru loan Cuza. 

 

A tradus din greceşte lucrarea episcopului lnochentie de Kamceatca (devenit apoi mitropolit al Moscovei):

 

v      Povăţuitoriu la împărăţia cerurilor (laşi,1846, 6+26+ 116p.), precum şi:

v      Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (Neamţ, 1844),

v      Slujba Sfântului Modest al Ierisalimului (Neamţ, 1 849),

v      Cinstitul Paraclis al Sfântului Mormânt (imprimat în Ceaslovul de la Neamţ, 1874);

 

Au rămas în manuscris:

 

v    Predicile din prima săptămână a postului mare ale mitropolitului Inochentie al Harkovului (MS. 1712 Bibl.  Acad.).

 

v    Ca mitropolit, a tipărit la mănăstirea Neamţ câteva ediţii ale unor cărţi de slujbă, precum şi Vieţile Sfinţilor, în 12 vol. după traducerea ierodiaconului Sefan de la Neamţ (1854-1855).

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME