DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  stefan metes

Istoric, preot

 

METEŞ ŞTEFAN, istoric, preot. 

 

N. 27 dec. St. v. 1886, în Geomal, jud.  Alba, decedat la 30 iun. 1977, în Cluj-Napoca. 

 

Studii la Liceul “Andrei Şaguna" din Braşov (1901 - 1909), Institutele teologice din Arad, Sibiu şi Caransebeş (1909- 1912) şi la Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Litere şi Filosofie (1912-1914), învăţător în Geomal (1914-1916), apoi învăţător şi preotparoh în Boholt, jud.  Hunedoara 1916 - 1922), director al Arhivelor Statului din Cluj (1922-1947), organizând această  instituţie, deputat în primul Parlament al României întregite, mai târziu sub secretar de stat în Ministerul lnstrucţiuniiş membru corespondent al Academiei Române (1919). În timpul regimului comunist, deţinut mai mulţi ani în închisoarea de la Sighet.  A publicat Iucrări de istoria Bisericii româneşti din Ardeal, studii de istorie socială şi locală, etc.

 

Lucrări: (de istorie bisericească):

 

v      Cronica popii Vasilie din Scheiul Braşovului, c. 1650. 

v      Cu note şi lămuriri, în  rev. “Drum Drept", Vălenii de Munte, I, 1913, nr. 3, p. 165 - 186;

v      Serban Vodă Cantacuzino şi Biserica românească din Ardeal, Vălenii de Munte, 1915, 54 p.;

v      Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria.  Vol.I, Până la 1700, Arad, 1918, XII + 411 p.;

v      Relaţiile mitropolitului Andrei Şaguna cu românii din Principatele Române, Arad, 1925, 62p

v      Din istoria artei religioase româane I Zugravii bisericilor române, în ACMIT, 1926-1928, Cluj, 1929 (şi extras, VII+168 p.+48 ilustraţii);

v      Relaţiile Bisericii româneşti ortodoxe din Ardeal cu Principatele Române în veacul al XVIII-lea, Sibiu, 1928, 96 p.;

v      Viaţa bisericească a românilor din “Ara Oltului, Sibiu, 1930, 144 p.,

v      Lămuriri noi cu privire la revoluţia Iui Horia, Sibiu, 1933, XII + 62 p. (extras din RT, an. XXIII, 1933; se ocupă cu participarea clerului);

v      Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, Vol. I. (până la 1698).  Ed. a II-a revăzută şi  întregită, Sibiu, 1935, XXXVI + 597 p. + 115 ilustraţii, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, CXXVIII+364 p.;

v      La vie menee par les Roumaines en Transylvanie du XVI-e au XVIII-e secle, în vol.  La Transylvanie.  Ouvrage publie par lţinstitut d’Histoire Nationale de Cluj, Bucarest, 1938, p. 26 -336 (şi extras, 78 p.; se ocupa de viaţa bisericească);

v      Viaţa Bisericii Ortodoxe române din Transilvania în cei din urmă douăzeci de ani (1919-1939), în vol.  Omagiu I.P.S. Sale Dr.  Nicolae Bălan. mitropolitul Ardealului la douăzeci de ani de arhipăstorie, Sibiu, 1940, p. 543 -566;

v      Din relaţiile noastre cu Rusia. Fraţii David şi Teodor Corbea din Braşov în slujba poporului român ca luptători contra unirii cu Roma, ca diplomaţi şi scriitori. în MA, an. V 1960, nr.11-12, p. 836- 862;

v      Românii din “Ara Bârsei, a Făgăraşului şi Trei Scaune-Secuime şi unirea cu Roma. în MA, an.VIII, 1963,nr. 1-3,p. 109-130;

v      Zugravii şi icoanele pe hârtie (xilogravuri-stampe) şi sticlă din Transilvania în BOR, an. LXXXII, 1964, nr.78, p. 730-774;

v      Scolile de muzică şi cântare bisericească din Iaşi (1558) şi Bucureşti (1711-1823) şi românii din Transilvania, în MA, an. X. 1965, nr. 7 - 8 p. 511-520),

v      Câteva ştiri despre “versuri la morţi". în MA, an.  X, 1965, nr.11-12, p. 931-943;

v      Viaţa bisericească a românilor din scaunul Sălişte (Sibiu), în MA, an.  XIV, 1969, nr. 9-10, p. 612-660;

v      Episcopul Dionisie Novacovici (în anii 1761-1767). în MA, an.  XVIII,1973, nr.5-6, p.553-571.

 

Alte lucrări:

 

v      Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Ardealul până în veacul al XVIIIlea, Sighişoara, 1920, 272 p.;

v      Viaţa agrară-economică a românilor din Ardeal şi Ungaria. Documente contemporane.  Vol. I (1508-1820), Bucureşti, 1921, XV+303 p.;

v      Păstori ardeleni în Principatele Române, în AIIN, 1924-1925, Cluj, 1926, p. 293 - 355 (şi extras, 77 p.; retipărită la Arad, 1925,191 p.);

v      Moşiile domnilor şi boierilor din ţările române în Ardeal şi Ungaria, Arad, 1925, 96 p.,

v      Situaţia economică a românilor din “Ara Făgăraşului, Vol.I. Cluj, 1935, CXI + 488 p.;

v      Contribuţii noi privitoare la familia boierească  Buhuşi din Moldova, în An.  Acad.  Rom., M.S.I., s. III, t. VIl, 1926- 1927, p. 285 -342 (şi extras, Bucureşti 1927, 58 p.). Domni din Principatele Române pribegi în Transilvania în veacul XVII, CIuj, 1934, 43 p.;

v      Domni şi boieri din Ţările române în oraşul Cluj şi românii din Cluj, Cluj, 1935, XXXVII + 84 p.,

v      Din istoria dreptului românesc din Transilvania, în An.  Acad.  Rom., M.S.I., s. a III-a, t. XVII, Bucureşti, 1935, 32 p.

v      Situaţia economică a românilor din “Ara Făgăraşului Vol. I, Cluj, 1935, CXI+488 p.;

v      Contribuţii la studiul populaţiei din Transilvania în trecut. I. Populaţia din judeţele Cojocna, Dăbâcea şi Turda în secolul al XVIII-Iea, în An.  Acad.  Rom.. M.S.I., s. III, t. XXIV, Bucureşti, 1941, 17 p.;II. 

v      Boieri ostaşi din “Ara Oltului în veacul al XVII-leal. în An.  Acad.  Rom., M.S.I., s. III, t. XXIV, Bucureşti, 1942,36 p.;

v      Contribuţii noi la istoria românilor din “Ara Făgăraşului în veacul al XVII-lea.  A.

v      Situaţia românilor din domeniul Porumbacului de Jos (1680), în An.  Acad.  Rom., M.S.I., s.III, t. XXIV, Bucureşti, 1942, 52 p.;

v      Drăguş, un sat din “Ara Oltului (Făgăraş).  Bucureşti, 1945, 223 p.;

v      Cercetări şi sentinte judecătoreşti privitoare la românii din ţinutul Cetăţii de Piatră (Chioar) în secolul al XVII-lea (1661), în RA, VII, 1946-1947, nr.1, p. 10-56;

v      Emigrări româneşti din Transilvania în sccolele XIII-XX, Bucureşti, 1971,438 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1977, 528p.);

v      Biblioarafia scrierilor lui Nicolae Iorga (Ce a scris Nicolae Iorga), Viaţa şi activitatea lui, Bucureşti, 1913, LXXVII+155 p.;

v      Activitatea istorică a lui Nicolae lorga, Bucureşti, 1921, XXXII+416 p,

v      Bibliografia operelor lui Nicolae lorga, Cluj, 1931, XXVIII + 55 p.; Regele Ferdinand al României.  Cluj, 1925, VII+279 p.;

v      Din relaţiile şi corespondenţa poetului Gheorghe Sion, Cluj, 1939,

v      Sion cu contemporani CIV+358 p.;

v      Din corespondenţa poetului Gheorghe Sion, Cluj, 1940, 117 p.;

v      Din scrierile lui Gheorghe Sion. Viaţa şi activitatea sa, Cluj, 1941,LXXIV+212p.

 

Felurite articole:

 

v      “Patria"-Cluj,

v      “Societatea de Mâine"-Cluj,

v      “Revista Arhivelor"- Bucureşti şi alte periodice.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME