DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  stefan minciulea

Profesor, istoric

 

MANCIULEA ŞTEFAN, profesor, istoric,

 

N. 6 dec. 1894, în Straja,.jud. Alba, decedat la 12 iul. 1985, în Blaj. Studii gimnaziale la Blaj (1905- 1913), teologice la Blaj (1914-1917), Facultatea de Litere (Istorie şi Geografie) a Universităţii din Bucureşti 1919-1921 ), cu doctorat în 1937. Învăţător în Straja (1917 - 1919), profesor de Geografie la Liceele ,,Moise Nicoară" din Arad (1921 - 1929) şi “Sf. Vasile" din Blaj (1929-1937). preot în 1927, apoi protopop şi inspector şcolar pentru regiunea Mureş (1939 - 1941); întemeietorul Muzeului de Istorie din Blaj (1939), un timp director al Bibliotecii centrale (arhidiecezane) din BIaj, conferenţiar la Facultatea de :tiinţe (secţia Geografie) a Universităţii din Cluj (1941 - 1947). în 1947 a fost înlăturat de la catedră, în 1951 condamnat pentru “publicarea de Iucrări aţăţătoare la ură rasială între naţionalităţile conlocuitoare", fiind închis la Jilava, Aiud, Baia Sprie şi Caransebeş pânî în 1955, în 1961 condamnat din nou şi închis la Gherla şi Dej până  în 1964, angajat la “munci de jos” până în 1969.  A publicat lucrări de istorie modernă a Transilvaniei şi demografie istorică.

 

Lucrări:

 

v      Scrisori şi acte privitoare la mişcarea revoluţionară a românilor din Ardeal şi Ungaria în  1848-49, în AIINC, IV, 1926- 1927, p. 251 -285;

v      Regimentele grănicereşti din Ardeal şi Banat la 1840. în AIINC, V, 1928- 1930, p. 431 - 448;

v      Înfiltrări de populaţii străine în Banat, în “Buletinul Societăţii Geografice Române", 1927, p. 76-111,

v      România şi minorităţile etnice la nord - vestul ţării, în Transilvania", an.  XLVI, 1935, p. 354-382;

v      La frontire occidentale de la Romanie a la Iumiere des etudes hongroises, în ,,Revue de Transylvanie", II, 1935- 1936, p. 344-356:

v      Graniţa de vest, Blaj, 1936, 140 p. + 10 h. (reeditată la Baia Mare, în 1994, de prof. Valeriu Achim, 150 p. + 10 h.);

v      La frontiere ethnique roumano-hongroise, în “Revue de Transylvanie", IV, 1938, p. 28-39;

v      Graniţa de apus a românilor din vechea Ungarie, Vălenii de Munte, 1939, 39 p. (extras din ,,Revista Istorică", XXV, 1939);

v      La frontiere Ouest de la Roumanie, Bucureşti, 1940,77 p. + 7 h.;

v      Aşezări româneşti din Ungaria şi Transilvania în secolele XIV-XV, Blaj, 1941, 212 p.,

v      Transilvania în cărţile româneşti de geografia apărute până la 1848, în “Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din CIuj-Timişoara", VI, 1942, p. 103-126;

v      Episcopia greco-catolică maghiară de Hajdudorog şi românii din Blaj. 1942, 27 p. (extras din CC, an. XXII, 1942,nr. 7-9,p. 385-409);

v      Elemente etnice străine aşezate în Banat între anii 1000-1870. în vol.  "Banatul de altă dată.  Studii istorice", Timişoara, 1944, p. 329-389.

v      Un geograf uitat: Ioan Rusu, în CC, an.  XVII, 1937,p. 104-128 şi 429-444:

v      Ctitorii şcoalelor din Blaj, Blaj, 1938; Timotei Cipariu, început de autobiografie, în CC,an. XX, 1940,p. 319-330, 387-405 şi 563-575;

v      Timotei Cipariu şi Academia Română.  Blaj, 1941, 48 p. (extras din CC, an.  XXI, 1941, p. 36-57 şi 185-208);

v      Contribuţii noi la viaţa şi activitatea lui Timotei Cipariu, Blaj, 1942,79 p.;.

v      ”Tipăii” Blajului,Blaj, 1 -942 (extras din CC, an.  XXII, 1942, nr.1 - 3, p, 5 3 - 66 şi 4 - 6, p. 195 - 216);

v      Timotei Cipariu şi Astra, Blaj, 1943, 140 p.;

v      Fuga lui Timotei Cipariu în “Ara Românească la 1849, în “Transilvania” , an LXXV, 1944, p. 6-17. C

v      orespondenţa dintre Visarion Roman şi Ioan Micu Moldovan, în vol.”în amintirea lui Constantin Giurescu, la douăzeci şi cinci de ani de la moarte (1875-1918)", Bucureşti, 1944, p. 315 - 334;

v      Biblioteca lui Timotei Cipariu sub aspect istoric, în MO, an.  XIX, 1967, nr. 9-10, p. 709-729;

v      Timotei Cipariu.  Discursuri, Bucureşti, 1994 (ed. în colaborare cu loan Buzaşi). 

v      Felurite articole în periodice de la Blaj şi Cluj.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME