DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  teodor manolache

Publicist (nehirotonit)

 

MANOLACHE TEODOR, publicist (teolog nehirotonit).

 

N. 13 mai 1906, în Boteni, jud.  Dâmboviţa , decedat la 12 aug. 1977, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Central" (1919-1927) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1927-1931).

Bibliotecar ajutor (1929-1937);

Bibliotecar al Facultăţii de Teologie şi al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (1937-1957);

Secretar de redacţie al revistei “Raze de Lumină" (1934-1938);

Secretar de redactie al revistelor centrale bisericeşti (1957-1971);

Un timp redactor al revistei “Mitropolia Olteniei".

 

Lucrări:

 

v      Bibliografia mitropolitului Veniamin Costachi, în BOR, an.  LXIV, 1946, nr. 9-12, p. 545-600 (si extras, Bucureşti, 1946, 64 p.);

v      Bibliografia I.P.S. Nicodim patriarhul României, Mănăstirea Neamţ, 1947,181 p.;

v      Stefan cel Mare şi viaţa religioasă din vremea sa, în BOR, an. LXXV, 1957, nr. 5, p. 414-437;

v      Note pe filele calendarului celor 20 (şi 25) de ani de arhipăstorie a Prea Fericitului Patriarh Justinian, în BOR, an.  XXXVI, 1968, nr. 6, p. 649-686 şi BOR, an.  XCI, 1973, nr. 6, p. 546-598;

v      Tipografi români de origine austriacă: Familia Gobl, în Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena pe anul 1971, p. 105 -116;

v      Clerici şi teologi medici de-a Iungul istoriei poporului român (secolele XIV-XVII), în BOR, an.  XCI, 1973, nr. 3 -5, p. 401-432 (în colaborare). 

 

Alte articole, dar mai ales zeci de cronici, dări de seama, note şi recenzii în revistele:

 

v      “Raze de Lumină",

v      ”la  şi citeşte",

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Ortodoxia",

v      “Glasul Bisericii",

v      “Mitropolia Olteniei",

v      “Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena",

v      ”Luceafăr  Nou" - Viena şi altele.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME