DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vartolomei mazareanu

Arhimandrit, istoric, traducator, copist

 

MĂZĂREANU VARTOLOMEI,  arhimandrit, istoric, traducător, copist.

 

 N. c. 1710, în împrejurimile Câmpulungului,  probabil la Slătioara, decedat c. 1780, la Putna.  Frate în mănăstirea Putna, unde a învăţat carteş călugărit tot acolo de egumenul Antonie, dascălul său, viitor mitropolit al Moldoveiş hirotonit la o dată pe care nu o cunoaştem, apoi hirotesit arhimandrit (C. 1755).  Egumen al mănăstirii Putna de la 20 iun. 1756 până în 1768, cu întreruperi (în 1757 - 1758 trimis într-o misiune la Kiev); egumen la mănăstirea Solca (1768- 1774); în 1769 - 1770 face parte din delegaţia moldoveană - condusă de lnochentie al Huşilor – trimisă la împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei la Petersburg, (a scris şi scurte însemnări de călătorie), după 1774 a revenit la Putna, unde a condus o “şcoală duhovnicească", pentru pregătirea preoţilor, până după 1778; în acest an apare şi ca ”îndreptătoriu al şcoalelor domneşti, episcopeşti şi mănăstireşti a Moldovei", probabil inspector al acestora şi ca “mădular academiceştii teologii Kievului", se  pare ,,membru de onoare".  A tradus din ruseşte şi slavoneşte cărţi de slujbă, vieţi de sfinţi, cuvântări  ale unor Părinţi, Iucrări istorice, a întocmit el însuşi  lucrări istorice şi a copiat condici de documente, rămase însă în manuscris.

 

Lucrări :

 

v      Istorie pentru sfânta mănăstire Putna (1761);

v      Catastih de toate scrisorile sfintei mănăstiri Putnii (1764, publicat de D. Dan,

v      Mănăstirea şi comuna Putna, Bucureşti, 1905, p.164-243);

v      Condica sfintei mănăstiri Solcăi (1771, publicată de S. Fl.  Marian, Suceava, 1902);

v      Catastih de toate scrisorile a sfintei mănăstiri Solcăi (1771):

v      Arătare pentru Stefan Tomşa voievod, domnul Tării Moldovii,  ctitorul sfintei mănăstiri Solcăi (1772, publicată de S. Fl. Marian, Suceava, 1904);

v      Condica sfintei mănăstiri Voroneţul (1775, publicată de S. Fl. Marian, Suceava, 1900);

v      Domnia lui Stefan voevod cel viteaz, ctitorul sfintei mănăstiri  Voroneţului şi a altor multe sfinte mănăstiri şi biserici (1775, publicată de Sf. Fl.  Marian, la Suceava în 1904, împreună cu Iucrarea despre Stefan Tomşa):

v      Pomelnicul mănăstirii Moldoviţa (1775);

v      Condica sfintei mănăstiri Homorului cu toate uricele moşiilor şi a daniilor ctitorilor (1779).

v      În 1773 a alcătuit un Letopiseţ al ţării Moldovei, o compilţie după Letopiseţele lui Gr. Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin şi Ion Neculce.

v      In 1768 a tradus “de pe slovenie” un Letopiseţ de la zidirea Iumii (se pare al Iui Dimitrie al Rostovului) - a tradus, de asemenea, o Iucrare de Geografie, tipărită în Rusia în 1770 (Publicată de N.  Kogălniceanu în “Arhiva Românească", Iaşiţ, 184 1, p. 140 - 171 şi 327-334),

v      Insemnare asupra călătoriei la Petersburg publicată de M. Kogălniceanu, în “Arhiva Românească", laşi, 1841, p. 335 -360).

 

Traduceri:

 

v      Apaftegmata adeca cuvinte filosofeşti în scurt, cu învăţături pentru obiceiul minţii omeneşti, trei cărţi, tălmăcite din limba moschicească pe Iimba moldovenească (1755);

v      Proloage (vieţi de sfinţi pentru Iunile septembrie-mai. 3 vol., 1759, 1760 şi 1761), traduse ,,din limba moschicească";

v      Ithica ieropolitică (1764);

v      Slujba prea  cuviosului părintelui nostru Onufrie, din slavoneşte (1764);

v      Leastviţa Sfântului loan “Scărieşul”, de pe slavonie (1766);

v      Învăţături de multe feluri către ai săi ucenici a prea cuviosului părintelui nostru avei Dorothei (1766);

v      Panahida (1767);

v      Orânduiala chipului îngeresc (1769),

v      Un Miscelaneu (1768, cu diferite slujbe: Panahida, Canonul Născătoarei de Dumnezeu, Slujba şi viaţa Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel); Liturghia arhierească (1770, tradu-să în Petersburg.);

v      Învăţătură dulce sau Livadă înflorită, din “sărbie" (1770);

v      Un Miscelaneu (1774, partea principală o constitute viaţa prea cuviosului Macarie Egipteanul)

v      Catichizis în scurt pentru învăţătura copiilor al Iui Platon Levşin (1775);

v      Trebnicul (Molitvelniul) tipărit de mitropolitul Petru Movilă (1776);

v      Un nou Misceleanu tradus din slavoneşte ( 1778 – 1779), cuprinzând: Panahidnic, Pătimirea şi Minunile Sf. Gheorghe, cuvânt al Sf. Dimitrie al Rostovului) şi altele.

 

Alte traduceri şi Iucrări proprii s-au pierdut:

 

v      Crinii “Arinei, Cartea Ezop (din greceşte),

v      Condicele mănăstirilor Bisericani şi Sf. llie din Suceava, un Calendar pe112 ani. 

v      Cuvinte ale unor Sf. Părinţi, între care Efrem Sirul ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME