DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vasile mangra

Mitropolit, istoric

 

MANGRA VASILE (din botez Vichentie), mitropolit, istoric. 

 

N. 25 mai 1850, în Săliţte – Săldăbagiu , jud.Bihor, în familie de preot, decedat la 1/14 oct. 1918, la Budapesta.  Studii gimnaziale la Beiuş şi Oradea, teologice la Arad (1869-1872), juridice la Academia de Drept din Oradea (neterminate).  Profesor de lstorie bisericească şi Drept canonic la lnstitutul teologic din Arad (I 875- 1893), director provizoriu al Institutului (1882- 1883), înlăturat de la catedră în 1893, la cererea guvernului maghiar; redactor la foile bisericeşti “Lumina" (1874-1875) şi “Biserica şi Scoala" (1877-1979, 1882-1883 şi 19991900);

 

Călugărit în 1879 la Hodoş-Bodrog, cu numele Vasile şi hirotonit preotş protosinohel în 1899, în anul următor ales preşedinte vicar al Consistoriului ortodox-român din Oradea (1900-1916) şi hirotesit arhimandrit (1906); în 1901 ales episcop la Arad, dar n-a fost recunoscut de guvernul maghiar, din cauza activităţii sale politice. 

 

A fost unul din conducătorii luptei românilor transilvăneni pentru obţinerea de drepturi naţional-politice: în 1892 a făcut parte din delegaţia care a dus Memorandul la Viena, în 1894 a organizat marea adunare populară de la Sibiu care a protestat împotriva hotărârii guvernului maghiar de a dizolva Partidul Naţional Român; în 1895 a fost principalul organizator al Congresului naţionalităţilor (români, sârbi, slovaci) de la Budapesta.

 

In ultima parte a vieţii, s-a situat însă pe o pozitie diametral opusă, devenind unul din oamenii de încredere ai guvernului maghiar: în 1910 deputat la Ceica-Bihor, cu program guvernamentalş la 24 iul./6 aug.1916, ales mitropolit al Ardealului (înscăunat în Oradea la 16/29 oct. 1916).

 

A scris câteva Iucrări temeinice privind istoria vieţii bisericeşti a românilor transilvăneniş a semnalat pentru prima oară vechile manuscrise româneşti din Bihor.  Pe baza acestora, a fost ales membru activ al Academiei Române (1909).

 

Lucrări:

 

v      Cercetări literare-istorice, Bucureşti, 1996, 29 p.;

v      Mitropolitul Sava II Brancovici, Arad, 1906, XV + 18 1 p.;

v      lerarhia şi Mitropolia Bisericii române din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1908, 127 p.;

v      Şaguna ca organizator constitutional, în vol.  Mitropolitul Andrei baron de Şaguna.  Scriere comemorativă.... Sibiu, 1909, p. 435-453;

v      Contribuţiune la istoria Bisericii române, Sibiu, 1917,60 p.;

v      Numeroase articole cu caracter istoric în “Biserica şi Scoala" de la Arad.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME