DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vasile mihoc

Profesor de teologie

 

MIHOC VASILE, profesor de teologie. 

 

N. 13 mart. 1948, în Sf. Ilie - Suceava.  :i-a făcut studiile la Liceul teoretic din Suceava (1962-1966), la Instutului Teologic Universitar din Sibiu (1966-1970), cursuri de doctorat specialitatea Noul Testament - la lnstittitul Teologic din Bucureşti (1970-1973), studii de specializare la “:coala biblică şi arheologică franceză" din lerusalim (1977 - 1979), la care a obţinut titlul de “diplomat"ş doctoratul la  lnstitutul Teologic din Bucureşti (1983).  Preot paroh în Zimbru ,jud. Arad (1969-1971), apoi în Toderiţa - prot. Făgăraş (1971 - 1974), asistent (1975 - 1983), încredinţat cu suplinirea catedrei de Noul Testament (1982- 1983), apoi profesor titular la aceeaşi catedră (de la 1 oct. 1983); iconom stavrofor (1985).  Participant la Congresele teologilor biblicişti din Frankavilla - Grecia (1998), Nicosia - Cipru (1991), Bucureşti (1993), Simpozionul “Probleme lingvistice ale traducerii textului biblic" - Tbilisi (1989) şi altele.

 

Lucrări:

 

v      “Fiul Omului" după Noul Testament, în ST, n. XXV, 1973, nr. 1-2, p. 33-44;

v      Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir, în ST, an.  XXV, 1973, nr. 5-6, p. 341-351;

v      Preoţia după Noul Testament, în MA, an.  XIX, 1974,nr.4-6,p. 250-262;

v      Unitatea creştinilor în Hristos şi  prin Biserică după Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, în MA, an.  XXI, 1976, nr. 1 - 3, p. 104- 113;

v      Sensul tipic al Vechiului Testament după  I Cor. 10, 1- 11, în MA, an.  XXI, 1976, nr. 4-6, p. 275-283;

v      Eclesiologia Noului Testament, în ST, an.  XXIX, 1977, nr. 3-4, p. 233-248;

v      Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament, în MA, a,.XXV,1980, nr.1-2, p.82-92;

v      Dumnezeu, Unul în Fiinţă şi întreit în Persoane, în MA, an.XXVI, 1981, nr.4-6, p.331-340;

v      Omul,chip şi asemănarea lui Dumnezeu, deşi poartă ranele păcatelor, în MA, an.  XXVI, 1981, nr. 7-9, p. 549-559;

v      Mântuirea în Hristos (prin întreita Sa slujire, ca profet, arhiereu şi împărat, în MA, an. XXVI, 1981, nr. 10-12, p. 769-781;

v      Insuşirea mântuirii prin Duhul Sfânt în Biserică, în MA, an.  XXVII, 1982, nr.1 - 3, p. 151 - 160;

v      Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, în MA, an. XXVII, 1982, nr. 4-6, p. 316- 329,

v      Biserica, păstrătoarea descoperirii dumnezeieşti şi organul de mântuire şi sfinţire a credincioşilor, în MA, an. XXVII, 1982, nr. 10-12, p. 637-646;

v      Elemente de eclesiologie în cartea Apocalipsei, în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1982, nr. 4, p. 503-516;

v      Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galaţeni. Studiu introductiv, traducere şi comentariu. Teză de doctorat Bucureşti, 1983, 278 p. (extras din ST, an.  XXV, 1983,nr. 3-4, p. 161-298 ,i nr. 5-6, p. 329-462)

v      Iisus Hristos, arhiereu după Epistola către Evrei, în ,,Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, nr. 2, p. 176-199;

v      Elemente pentru o teologie creştină a păcii, în MA, an.  XXVIII, 1983, nr. 11-12, p. 706-722,

v      Căsătoria şi familia în Lumina Sfintei Scripturi.  Naşterea de prunci, scop principal al căsătoriei în MA, an.  XXX,1985, nr. 9 -10, p. 581-591;

v      lerurgiile în Biserica epocii apostolice. Indicii neotestamentare, în “Ortodoxia”, an.  XXXVII, 1985, nr. 3, p. 496-507;

v      Preoţia generală şi slujirea credincioşilor în lume, în MA, an.  XXXI, 1986, nr. 4, p. 43 - 50;

v      Studiul Noului Testament (în Transilvania), în vol. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă, Sibiu, 1998, p. 5 3 - 67;

v      lisus Hristos în izvoare antice profane, în ST, an.  XLI, 1989, nr. 1, p. 7-24;

v      “Decretul apostolic" şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor, în MA, an.  XXXIV, 1989, nr. 2, p. 20-28;

v      Antim Ivireanul şi contribuţia sa la desăvârşirea formei româneşti a textelor biblice, în BOR,an. CVIII, 1990, nr.1 p. 108 - 116;

v      Eshatologia paulină, în RT, an. III (75), 1993, nr. 4, p. 50-69;

v      Comuniunea credincioşilor cu  Hristos şi întreolaltă prin Sf.  Euharistic după I Corinteni 10, 14-22, în vol. Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire Preotului profesor acad.  Dumitru Stăniloae 1903-1993.  Sibiu, 1993, p.420-434.

 

Alte articole, reportage, recenzii, predici în revistele citate sau în:

 

v      “Telegraful Român" ,,îndrumătorul bisericesc" de la Sibiu,

v      “Învierea de la lerusalim şi

v      “Iisus Biruitorul "de la Sibiu, la care este redactor din 1990.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME