DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Veniamin Micle

Arhimandrit

 

MICLE VENIAMIN (din botez Valer), arhimandrit. 

 

N. 7 iul. 1939, în Plopoiş, jud.  Maramureş. 

Studii la Seminarul teologic din Cluj (1954-1959), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1962- 1966), studii de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1966- 1968), cu specializare la Facultatea de Teologie catolică din Strasbourg (1968-1971) şi la Insututul ecumenic Tantur-lerusalim (1973).  Frate în mănăstirea Rohia (1954), călugărit tot acolo în 1958, ieromonah în 1959, protosinghel în 1975 şi arhimandrit în 1977.  Asistent la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1972-1973), profesor la Seminarul teologic din Craiova (1973 - 1977), profesor şi director la Seminarul teologic din Bucureşti (1977-1979), preot slujitor la mănăstirea Cozia (1979- 1982), mare eclesiarh la catedrala episcopală din Râmnicu Vâlcea (1982- 1983), stareţ al mănăstirii Bistriţa din Oltenia (1983-1992), preot slujitor la aceeaşi mănăstire (din 1992 până azi).

 

Lucrări:

 

v      Monumentul istoric-bisericesc Coşuna-Bucovăţul Vechi, Craiova, 1982, 78 p.;

v      Mănăstirea Polovragi, Craiova, 1987, 56 p.;

v      Sfântul Grigorie Decapolitul.  Viaţa şi minunile, Bucureşti, 1992, 160 p.;

v      Iniţieri catehetice, Bucureşti, 1993, 160 p.;

v      Trepte spre amvon. Studii omiletice, Bucureşti, 1993, 256 p.,

v      lstoria bisericească de Samuil Micu, Transliterare de pe manuscrisul original paleografic, studiu  introductiv, note şi glosar de... Bucureşti, 1993, 296 p.;

v      Arhim.  Eufrosin Poteca, Predici şi cuvântări.  Studiu  întroductiv şi note de..., Bucureşti, 1993, 128 p.;

v      Cultul sfinţilor, Bucureşti, 1994, 47 p.;

v      Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi, Bucureşti, 1994, 45 p.

 

Zeci de articole cu caracter teologic, omiletic şi catehetic, recenzii, cronici, predici, în periodicele bisericeşti, mai ales în:

 

v      “Studii Teologice",

v      “Ortodoxia",

v      “Mitropolia Ardealului",

v      “Mitropolia Olteniei",

v      “Telegraful Român".

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME