DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  atanasie negoita

Preot, orientalist

 

NEGOITĂ ATANASIE, preot, orientalist.

 

N. 3 iul. 1903, în Seaca, jud. Teleorman. decedat în 1994, în Bucureşti. 

Cursul inferior la Liceul “Sf. Haralambie" din Turnu Măgurele, iar cursul superior la Seminarul “Central" din Bucureşti (abs. 1926), cu diferenţă de liceu şi bacalaureatş apoi urmează Facultăţile de Teologie şi Litere din Bucureşti (1926- 1930), cu licenţa la amândouă şi doctoratul în Teologie (1932); studii de specializare pentru Vechiul Testament la “Ecole Biblique et Archeologique Francaise"- din lerusalim (1930-1932). Conferenţiar suplinitor de Studii biblice la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1933 - 1938), asistent la catedra de Exegeza Vechiului Testament (1939), iar din 1940 asistent definitive;

In 1947- 1948 profesor suplinitor la aceeaşi catedră, lector de Limba ebraică la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1948- 1952), diacon (1933- 1936), apoi preot (1936- 1994) la biserica “Sf. loachim şi Ana" – Foişorul de Foc din Bucureşti, membru al Asociaţiei Orientaliştilor din România. 

A publicat o serie de Lucrări de Vechiul Testament, iar în ultimii ani, studii privitoare la manuscrisele de la Marea Moartă şi data serbării Paştilor.

 

Lucări:

 

v      Proorocul Nahum, teză de doctorat Bucureşti, 1932, 133 p.;

v      Limba aramaică  în Noul Testament, Bucureşti, 1935, 36 p.;

v      La râul Babilonului (ps. 137), Bucureşti, 1935, 27 p.;

v      Sabathul Vechiului Testament, Bucureşti, 1935, 64 p.;

v      Codul lui Hammurapi, Bucureşti, 1935, 52 p. + XXIV pi.;

v      Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Bucureşti, 1936, 96 p.;

v      Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Bucureşti, 1937, 24 p.; Psalmul XXXIII.

v      Consideraţii filologice şi teologice, Bucureşti, t938,33 p.;

v      Psaltirea în cultul Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1940, 164 p.

v      Plantele amintite în Biblie, Bucureşti, 194t, 55 p.;

v      Psalmii biblici şi psalmii babilonieni, Bucureşti, 1944, 80 p.;

v      Cunoşti tu Tara Sfântă?  Bucureşti, 1944, 64 p.;

v      Elemente de gramatică ebraică, Bucureşti, 1946, 144 p.

v      Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi, în ST, an. II, 1950, nr. 3-6, p. 262-279;

v      Instituiri sociale în Vechiul Testament, în ST, an.II, nr. 1950, nr. 9-10, p. 569 - 589;

v      Ideile umanitare ale creştinismului, în ST, an. III, 1951, nr. 5-6, p. 336-355;

v      Despre Sabat.  Originea sâmbetei şi a Duminicii, în ST, an. III, 1951, nr. 9- 10, p.514-541;

v      Religia canaanită, în ST, an.  XI, 1959, nr. 9- 0, p. 525-555;

v      Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament, în MB, an.  X, 1960, nr. 1-2, p. 31-59;

v      Manuscrisele de la Marea Moartă, şi studiile mai noi, în MA, an.  V, 1960, nr. 5-6, p. 333-343;

v      Descoperirea scrierilor gnostice. Manuscrisele copte de la Nag Hamadi, în ST, an.  XII, 1960,nr.7-8,p.532-551;

v      Eleniştii din Faptele Apostolilor sunt oare esenienii? în GB, an.XIX,1960,nr.7-8,p.618 634;

v      Mediul în care a apărut Noul Aşezământ. Cultura nabateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice, în MO, an.  XII, 1960, nr. 9-12, p - 561 - 575;

v      Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani, în GB, an.  XX, 1961, nr. 3-4, P. 308-320;

v      Istoria poporului Bibliei după cercetări mai noi, în MB, an.Xl, 1961,nr.7-12, p. 22-37;

v      Descoperiri de la Marea Moartă. Manuscrisele de la Qumran, în MB, an.  XII, 1962, nr. 1-4, p. 51-76;

v      Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran, şi în literatura rabinică mai timpurie, în GB, an. XI, 1962, nr. 3-4, p. 267-279;

v      Organizaţia esenienilor şi  doctrina îor, în ST, an.  XIV, 1962, nr. 3-4, p. 202 - 220;

v      Dascălul dreptăţii în manuscrisele de la Qumran, în GB, an.  XXI, 1962, nr. 5-6, p. 473-485;

v      Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului, în GB, an.  XXI, 1962, n r, 7-8, p. 678-688;

v      Poporul necredincios din manuscrisele de la Qumran, în MB, an.  XII, 1962, nr. 9 - I 0, p. 485 -495;

v      Dascălul dreptăţii cei doi mesia din manuscrisele de la Marea Moartă în MB, an.  XII, 1962, nr. 11 - 12, p. 650-667;

v      Biblia în cadrul istoriei Orientului Apropiat, în MB, an. XIII, 1963,nr. 1-2, p.11-29 şi an.  XIV, 1964, nr. 4-6, p. 145-158;

v      Despre limbile semite, în MB, an.  XIV, 1964, nr. 9-10, p. 562-580;

v      Săpăturile arheologice din Palestina, în GB, an.  XXIII, 1964, nr. 11-12, p. 1073- 1098;

v      Recentele săpături arheologice din Tara Sfântă.  Fortăreaţa Masada, în MA, an. XI, 1966, nr. 7 - 8 p. 475 -485;

v      Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor, în MB, an.  XVI, 1966. nr.10 - 12, P. 596-613;

v      Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă, în MB, an.  XVIII, 1968, nr. 7-9, p. 387-401,

v      Descoperiri noi despre esenieni, în MB, an.  XXI, 1971, nr. 7 - 9, p. 388 - 401,

v      Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. în GB, an XXXIII, 1974, nr. 7-8, p. 680-689;

v      Sfinţii loan Botezătorul a fost qumranit sau esenian ?, în ST, an.  XXVII, 1975, nr. 5-6. p. 377-397;

v      Interpretarea Scripturii în manuscrisele de la Marea Moartă, în MB, an, XXVII, 1977, nr. 4-6, p. 330-341;

v      Un  lov babilonean?  Ceva din teodiceea akkadiană, în ST, an.  XXIX, 1977, nr. 5 - 8,p. 436 - 449,

v      Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă, în MO, an.  XXX, 1978, nr. 1-3 p. 41-51. G

v      ândirea asiro-babiloneană în texte, Bucureşti, 1975,398 p. (Bibliotheca Orientalis);

v      Lţhostilite des Zelotes envers les esseniens et ses causes, în “Studis e Acta Orientalia", vol.  IX, 1977, p. 91 109;

v      Gândirea feniciană în texte, Bucureşti,1979, 360 P. (Bibliotheca Orientalis);

v      Les classes sociales dans le Code de Hanimotirabi, în,,Studia et Acta Orientalia", vol.  X, 1980, P. 114-127;

v      Gândirea hitită în texte, Bucureşti, 1986, 300 p. (Bibliotheca Orientalis;

v      In colaborare cu Constantin Daniel); Teologia biblică a VechiuIui Testament, Bucureşti, 1992, 219p.

v      Calendarul, în MB, an.  XIV, 1964, nr. 1-3, p.9-26;

v      Calendarul Bisericii creştine, în MB, an. XV, 1965, nr. 1 -3, P. 52-90;

v      Tehnica calendarului eclesiastic, în MB, an.  XV, 1965, nr. 4 - 6, p. 299 - 337:

v      Calendarul mozaic şi Paştile creştine, în GB, în.  XXXI, 1972, nr. 11 - 12, p.1199-1214;

v      Paştile la data fixă.  Noi iniţiative, în BOR, an.  XCV, 1977, nr. 5 - 6, p. 350 – 356.

 

Alte articole în:

 

v      “Raze de Lumină",

v      “Amvonul”,

v      “Fîntâna Darurilor", toate în Bucureşti şi periodicele bisericeşti actuale.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME