DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  constantin nazarie

Profesor de teologie

 

NAZARIE CONSTANTIN, profesor de teologie. 

 

N. 16 mart. 1865, în Vultureni, satul Grădiştea, azi jud. Galaţi, decedat la 21 mart. 1926, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul inferior din Roman, apoi la  “Veniamin" din Iaşi (1881-1888) şi la Academia duhovnicească din Kiev (I 888- 1893).  Secretar şi pedagog la Seminarul din Roman (1894), director al Cancelariei episcopale (1894 - 1896), profesor suplinitor (1894 -1899) şi director al Seminarului (1896-1898), preot (1896); apoi profesor şi director la Seminarul “Central" din Bucureşti (1898-1901), profesor agregat (1901), apoi definitiv (1904) la catedra de Morală de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, pe care a deţinut-o până la moarteş paralel: director al Internatului teologic din Bucureşti  (1904 - 1926), preot la biserica  “Stavropoleos" (până în 1925), şef al Serviciului religios de pe lângă Marele Cartier General al Armatei Române în primul război mondial, iniţiator şi preşedinte al Asociaţiei generale a clerului din România (după 1919).

 

Lucrări:

 

v      “Sermones dominicales per solum annum” zilele lui lacob Voragin, arhiepiscop de Genua (predicator scolastic işec. XIII),

v      Studiu omiletic, Roman, 1894, VIII + 136 p.;

v      Călăuza predicatorului, Bucureşti, 1902, XVI + 317 p. (în colaborare cu Constantin Chiricescu);

v      Raportul dintre teologia morală şi teologia dogmatică, Bucureşti, 1904, 45 p,

v      Duminica, botezul şi ierarhia bisericească după adventişti, Bucureşti, 1910, 77 p.;

v      Cinstirea Sfintelor icoane şi adventiştii, Bucureşti, 1911, 25 p.;

v      Combatera principalclor învăţături adventiste, Bucureşti, 1913, 189 p. (ed. a II-a, 1921, 208 p.);

v      Curs de Teologie Morală (litografiat), Bucureşti, 19141915, 567 p.

v      Economul Dimitrie Matcaş, în BOR, an.  XXXVIII, 1914, nr. 3, p. 236-254 ( şi extras, 24 p.),

v      Activitatea preoţilor de armată în campania 1916-1918, Bucureşti, 1921, 108 p.;

v      Broşuri de apărare a credinţei ortodoxe, articole în peridicele vremii.

 

Traduceri:

 

v      Nicolai P. Rojdestvenschi, Apologetica creştină, vol. I, Botoşani, 1897, XII + 467 p.; Vol. II, Fălticeni, 1897, 473 + IV p.;

v      A colaborat la traducerea celor cinci volume din Teologia Dogmatică ortodoxă a lui Silvestru de Canev, Bucureşti, 1896-1906 (primele trei traduse de episcopul Silvestru Bălănescu, ultimele de arhim. Gherasim Miron);

v      R. P. Didon, Jesus Christ, tradusă după versiunea rusă a lui 1. A. Scrobotov şi N. P. Rojdestvenshi, 2 vol., Bucureşti, 1901, LXXII + 404 p. (în colaborare cu Constantin Chiricescu);

v      Deosebirile de credinţă dintre Biserica Ortodoxă şi celelalte confesiuni creştine, traducere şi prelucrare după prot, T, Sevedniski, Iaşi, 1913, 72 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME