DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  EPIFANIE NOROCEL

Episcop al Buzaului

 

NOROCEL EPIFANIE (din botez Gavril), episcop. 

 

N. 14 dec. 1932, în Mălini, jud.  Suceava.  Frate în mănăstirea Râşca, jud.  Suceava (1948-1950), tuns în monahism la mănăstirea Neamţ şi hirotonit ierodiacon (1953). 

Studii la Seminariile teologice din mănăstirea Neamt (1951-1955), şi Curtea de Argeş (1955-1956), la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1957- 1959) şi la Academia teologică din Sofia (1959-1961), unde a obţinut licenţa; cursuri de doctorat specialitatea Istoria bisericească universală  la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1961 - 1962) , Ia Academia duhovnicească din Moscova-Zagorsk (1962- 1964) , şi din nou la Bucureşti (1966 -1968). 

Profesor la Scoala monahală din mănăstirea Dragomirna (1956-1957), preot şi slujitor la mănăstirea Putna (1964-1965), profesor la Seminarul teologic din Mănăstirea Neamţ (1 mart. 1965 - 30 iun. 1971), director al Seminarului (1 ian. 1967- 1 ian. 1971);

Hirotonit ieromonah (1967), hirotesit protosinghel (1968) şi arhimandrit (1971) stareţ al mănăstirii Neamţ (1 ian. 1971 -oct. 1975). 

La 16 oct. 1975 ales de Sf. Sinod episcop -vicar al Arhiepiscopiei Tomosului şi Dunării de jos, cu titlul “Tomitanul",  cu sediul în Constanţa (înscăunat la 9 nov. 1975);

La 25 apr. 1982 ales episcop al Buzăului (instalat 4 iul. 1982), unde păstoreste şi în prezent. 

A făcut parte din mai multe delegaţii  sinodale române care au vizitat alte Biserici, delegat la a  şasea Adunare –generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver (1983) şi altele.

 

Lucrări:

 

v      Organizarea Bisericii în secolul al V lea în urma hotărârilor Sinodului de la Calcedon, în GB, an  XXI, 1962, nr. 3-4, p. 307-317; 

v      Biserica Armeană, în MMS, an.  XLI, 1965, nr. 7-8,p. 374-390; 

v      Patriarhia Bulgară din Târnovo între anii 1233- 1393, în ST,an.  XVIII, 1966,nr. 3-4, p. 146-159; 

v      Sfântul Eftimie, ultimul patriarh de Târnovo şi legăturile Iui cu Biserica românească, în BOR, an.  LXXXIV, 1966, nr. 5-6, p. 552-573; 

v      Relaţiile bisericeşti şi culturale între Bisericile Ortodoxă Română şi Bulgară în secolul al XIX-lea, în BOR, an.  LXXXV, 1967, nr. 9-10, p. 1006-1016;

v      Istoricul Bisericii georgiene şi relaţiile ei cu Biserica românească, în MMS, an.  XLIII, 1967, nr. 9 - 10, p. 577- 592; 

v      Mitropolitul Veniamin Costachii şi tipoarafia din Iaşi, în MMS, an.  XLIII, 1967  nr. 1-2, p.71-79; 

v      1600 de ani de la moartea martirică  a Sfântului Sava Gotul, în MMS, an.  XLVIII, 1972, nr. 3 -4, p. 146 -158; 

v      Egalitatea oamenilor în concepţia Sfântului Vasile cel Mare, în MMS, an.  XLVIII, 1972, nr. 5-6, p. 355-366; 

v      Creştinismul la români după  Dimitrie Cantemir, în MMS, an.  XLIX. 1975, nr. 9-10,p. 618-625; 

v      Continuitatea românească şi creştină - noi contribuţii, în GB, an.  XXXVIII, 1979, nr. 3 -4, p. 320-338; 

v      Învăţătura Sfântuîlui Vasile cel Mare despre folosirea bunurilor materiale, în GB, an. XXXVIII, nr.5-6,1979, p.469-478,

v      Viaţa bisericească la Tomis în secolele IV- VI, în GB, an. XXXVIII, 1979, nr. 7-8, p. 807-824; 

v      Sfântul Apostol Andrei în traditia românilor mărturie a vechimii creştinismului şi a continuităţii noastre pe aceste meleaguri, în GB,

v      an. XXXVIII,1979, nr.11-12,p.1157-1174; 

v      Figuri bisericeşti de luptători pentru cultura şi unitatea neamului, în vol.  Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos în trecut şi astăzi, Galaţi, 1981, p. 127 - 143. 0 parte din Studii strînse în vol. 

v      Pagini din istoria veche a creştinismului la români, Buzau, 1986, 346 p.

v      Pastorale şi alte articole cu caracter misionar publicate în vol. În slujba credinţe şi a înţelegerii între oameni, Buzău, 1987, 363 p.

v      Alte articole în ”Jurnal Moskovskoi Patriarhii", “Mitropolia Moldovei şi Sucevei", “Glasul Bisericii", “Telegraful Româin" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME