DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  iosif naniescu

Mitropolit

 

NANIESCU IOSIF (din botez loan), mitropolit. 

 

N. 27 iul. 1820, în Răzălăi-Soroca, în familie de preot, decedat la 26 ian. 1902, în Iaşi. 

Călugărit şi hirotonit ierodiacon de Chesarie al Buzăului, în1835.

Studii la Seminarul din Buzău (1836-1940) şi la Colegiul “Sf. Sava" din Bucureşti (1947). 

Egumen la mănăstirile Serbăneştii Morunglavului - jud. Vâlcea (1849- 1857) şi Giseni Dâmboviţa (1857 - 1863), “curator" la mănăstirea Sărindar din Bucureşti (1863 - 1864) 

Intre timp hirotonit ieromonah (1850), hirotesit protosinghel (1852) şi arhimandrit (1860), profesor de Religie la Gimnaziul  “Gh. Lazăr" ( 1864- 1866), Liceul “Matei Basarab” (1866 - 1973), şcoala normală (1867- 1873), director la Seminarul “Central" (1870 - 187 1) toate în Bucureşti.  La 23 apr. 1872 hirotonit arhiereu cu titlul “Mireon" (de Mira Lichiei);

La 18 ian. 1873 ales episcop la Argeş , iar la 10 iun. 1875 mitropolit al Moldovei (înscăunat la Iaşi, 6 iul. 1875), păstorind până la moarte.

In 1888 ales membru de onoare al Academiei Române.

 

In timpul păstoririi lui s-a zidit şi pictat catedrala mitropolitană (1881-1887), s-au restaurat bisericile “Sfinţii Trei lerarhi" şi “Sf. Nicolae Domnesc" din Iaşi, a fost mutat Seminarul de la Socola la Iaşi. 

 

A desfăşurat o apreciabilă operă filantropică, a întreţinut zeci de tineri la studii.  însufleţit patriot, a sprijinit Războiul de Independenţă din 1877 (pastorale, colecte în eparhie, ajutoare personale).

 

Sub îndrumarea şi cheltuiala sa, a apărut “Revista Teologică" de la Iaşi (1983-1887), redactată de profesorii Constantin Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu.  A tipărit câteva lucrări mărunte şi mai ales predici şi discursuri, a editat lucrarea lui Gavriil Preotul: Viaţa şi traiul Sfinţiei Sale Părintelui nostru Nifon, patriarhul Şarigradului (Bucureşti, 1888, 177 p.).

 

A dăruit Academiei Române bogata sa bibliotecă, cu peste 10 000 de cărţi, peste 300 tipărituri vechi Româneşti, numeroase manuscrise şi doua lăzi cu documente.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME