DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  mitropolitul nichifor

Mitropolit

 

NICHIFOR, mitropolit. 

 

N. c. 1680, în Morea (în Grecia), decedat la 14 febr. 1751, la Iaşi. 

Studii în Grecia; dascăl al viitorului domn Grigorie II Ghica.

Venind în Moldova, s-a călugărit la mănăstirea Neamţ, hirotonit ieromonah, apoi ridicat la treapta de mitropolit titular “de Sidis".

In 1739 sau 1740 ales mitropolit al Moldovei, la stăruinţele lui Grigorie II Ghica, păstorind până la 27 oct. 1750, când s-a retras din scaun.

 

Sub el s-au tipărit câteva cărţi  la Mitropolie:  

 

v      Evangheliarul 1741,

v      Evhologhionul 1741,

v      Octoihul 1742 ş.a.;

 

Mai multe lucrari în tipografia particulară a lui Duca Sotiriovici din insula Tassos:

 

v      Psaltirea cu tâlc 1743,

v      Liturghierul 1747,

v      Triodul 1747,

v      Psaltirea 1748,

v      Octoihul 1749,

v      Ceaslovul 1750 ş.a.;

 

Tot atunci au apărut câteva cărţi în limba arabă, în tipografia înfiinţată la mănăstirea “Sf.  Sava" din Iaşi:

 

v      Liturghierul greco-arab 1745,

v      Arbitrul adevărului şi expunerea dreptăţii cu manualul împotriva infailibilităţii papei 1746,

v      Cina cea divină 1747,

v      Colecţia hotărârilor a două sinoade despre catolicismul în Siria 1747). 

 

In timpul păstoririi lui, domnitorul Constantin Mavrocordat a luat o serie de măsuri pentru ridicarea nivelului de pregătire a preoţilor;

S-au înfiinţat câteva şcoli noi la cele trei Episcopii.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME