DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  mitropolitul nifon

Mitropolit primat

 

NIFON (din botez Nicolae RusaiIă), mitropolit primat. 

 

N. 1789, în Bucureşti, într-o familie de aromâni, decedat la 5 mai 1875, în Bucureşti (îngropat la Cernica). 

Tuns în monahism la Cernica, în 1809, hirotonit ierodiacon la Mitropolie, mai târziu ieromonah (1826), iconom şi protosinghel la Episcopia Râmnicului (1827), arhimandrit (1836), stareţ la Cozia (1839), vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei (1841), fiind hirotonit arhiereu cu titlul “Sevastias" (24 oct. 1843), locţiitor de episcop la Râmnic (ian. 1848-sept. 1850) şi paralel Iocţiitor al scaunului mitropolitan" (11 aug. 1849 - 14 sept. 1850).

 

La 14 sept. 1850 ales mitropolit (înscăunat 8 oct.); la 11 ian. 1865 i s-a acordat titlul de “mitropolit primat", păstorind până la moarte.  Acum s-au redeschis Seminariile teologice eparhiale, în 1851 (închise în cursul revoliţiei din 1948); în 1852 a înfiinţat o tipografie, în care a editat aproape toate cărţile de slujbă (mai târziu a luat-o statul); a refăcut cu cheltuiala sa câteva lăcaşuri de închinare: mănăstirea Zamfira, schitul Cetăţuia din Râmnicu Vâlcea, a ridicat din temelie biserica din Letca Nouă (azi jud. Giurgiu). 

 

Preşedinte al Divanului Ad-hoc din Bucureşti (1857) şi al Adunării elective care a ales domn pe Alexandru loan Cuza (24 ian. 1859). 

 

In timpul păstoririi lui, au avut loc cunoscutele reforme bisericeşti ale lui Alexandru loan Cuza (secularizarea, Legea sinodală, Legea pentru numirea de mitropoliţi şi episcopi eparhioti); în 1872 s-a promulgat “Legea organică pentru alegerea de mitropoliţi şi episcopi şi pentru constituirea Sf. Sinod ". în 1872 a înfiinţat - din banii săi - un al doilea Seminar în Bucureşti, cu 8 clase, care i-a purtat numeleş acest Seminar s-a întreţinut - până  în 1948 - din fondurile lăsate de mitropolit şi din veniturile moşiei Letca Nouă.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME