DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicolae neaga

Profesor de teologie

 

NEAGA NICOLAE, profesor de teologie. 

 

N. 26 iul. 1902, în Răhău, jud. Alba.  Studiile secundare la Gimnaziul german din Sebeş (1914-1918), Liceul “Andrei Şaguna" din Braşov (1918 - 1919) şi Liceul ,,Aurel Vlaicu" din Orăştie (1919-1922), cele superioare la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1922-1926), care i-a conferit doctoratul în 1933; trimis de mitropolitul Nicolae Bălan pentru studii de specializare  -Vechiul Testament - la Facultatea de Teologie din Atena (1926-1927), apoi la Facultăţile de Teologie catolică şi protestantă din Strasbourg (1927-1928). Profesor suplinitor (1928), provizoriu (1933) şi titular (1936) la catedra de Vechiul Testament şi Limba ebraică de la Academia teologică “Andreiană“ din Sibiu, continuând să funcţioneze la aceeaşi catedră şi după transformarea Academiei în Institut Teologic de grad universitar (1948), până la pensionare (1973); rector al Academiei şi Institutului (1946- 1952), preot (1930), mai târziu hirotesit protopop şi iconom stavrofor (1958), membru în Adunarea eparhiala şi Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului.

 

Lucrări:

 

v      Tatăl nostru, Tâlcuire, Sibiu, 1929, 50 p.;

v       Profeţii mesianice în Vechiul Testament. Texte, Sibiu, 1929, 92 p.,

v      Plângerile lui leremia şi critica mai  nouă , Sibiu, 1930, 48 p. (extras din ,,Anuarul VI al Academiei teologice <<Andreiane>,, 1929/30, p. 13-54);

v      Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din cartea Facerii, Sibiu, 1930, 31 p.;

v      “Cântarea Cântărilor “ Scurte note explicative, Sibiu, 1931, 50 p. (extras din ,,Anuarul VII al Academiei...", 1930/31, p.54-97);

v      Coranul şi Vechiul Testament, în “Anuarul VIII al Academiei ... “, 1931/32, p. 51, R.

v      Valoarea socială a Vechiului Testament, Sibiu, 1933,20 p.;

v      Profetul Daniel despre Hristos, Sibiu, 1933, 32 p.;

v      Vechiul Testament în gândirea, Sibiu, 1938,20 p.,

v      Vinul în Vechiul Testament, în  “Anuarul XV al Academiei 193 8/39, p. 111 - 130 (,şi extras, Sibiu, 1939, 20 p.);

v      N-am venit să stric Legea!" Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Sibiu, 1940, Vlll+ 274 p.;

v      Eclesiastul, Scurte note explicative, Sibiu, 1941, 88 p.;

v      Hristos în Vechiul Testament - însemnări pe marginea textelor mesianice, Sibiu, 1944, 149 p.1943/44, p. 27 - 175);

v      Facerea. Text şi scurte note explicative, Sibiu, 1945, 225 p. (şi în “Anuarul XXI (III) al Academiei 1944/45, p. 5 - 255);

v      Cartea profetului Obadia.  Introducere, text şi comentar.  Sibiu, 1948, 18 p. (în,,Anuarul XXIV (VI) al Academiei teologice 1947/48,p.78-95)

v      Istoria timpurilor Vechiului Testament: Epoca patriarhului Avraam, în MA, an.II, 1957, nr. 3- 4, p. 193-204; Idem:

v      Moise şi epoca sa,în MA, an. III, 1958, nr. 1 - 2, p. 60 - 70; Idem: David, în MA, an. III, 1958, nr. 5-6, p. 357-370; Idem:

v      Solomon, în MA, an.III, 1958, nr. 9 - 10, p.693 - 703,

v      Descoperiri arheologice în Orientul biblic, în MA,an. II, 1957,nr. 9-10,p. 615-639 ,

v      Problema frumosului în Vechiul Testament, în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr. 3-4, p. 199-215;

v      Biblia de la Bucureşti. 270 de ani de la tipărirea, în MA, an. IV, 1959,nr.1-2, p.33-41;

v      Cântarea Cântărilor.  Contribuţii la exegeza cărţii, în MB, an.  IX, 1959, nr.1-2, p. 45 -52;

v      Insula Cipru în epoca Vechiului Testament, în MA, an.  IV, 1959, nr. 5-6, p. 347-360;

v      Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament, în MA, an.  IV, 1959, nr. 9-10, p. 658-691;

v      Limbi orientale de interes biblic, în MB, an. IX, 1959, nr. 11 - 12, p. 68-80;

v      Sfânta Treime în Vechiul Testament, în MMS, an.  XXXVI, 1960, nr. 1 - 2, p. 9 - 20;

v      Orientul antic. Localităşi şi locuri memorabile în Palestina, în MB, an.  X, 1960, nr. 1-2, p. 18-38;

v      Poezia Vechiului Testament, în MA, an.  V, 1960, nr. 3 4, p. 183-201;

v      Arabii în epoca Vechiului Testament, în MA, an.  V, 1960, nr. 7-8, p. 505-519;

v      Ideea de mântuire în Vechiul Testament, în GB, an.  XIX, 1960, nr. 9-10, p. 742-752;

v      Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament, în MB, an.  X, 1960, nr. 7-12, p. 121 -140,

v      Scriitori biblici despre frumuseţile naturii, în MA, an.  VI, 1961, nr.1-3, p. 37-58;

v      Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament, în MA, an.  VI, 1961, nr. 7-8, p. 380-402;

v      Flora şi vegetaţia din Orientul biblic - Simbolul lor în Sfânta Scriptură, în MMS, an. XXXVII, 1961, nr. 7-8, p. 502-525;

v      Ortodoxia şi Vechiul Testament, în MB, an.  XII, 1962, nr. 7 - 8, p. 299 - 318;

v      Abisinia în epoca veche (Studiu de arheologie biblică), în MA, an, VIl, 1963, nr. 4-6, p. 291-309;

v      Septuaginta, în MA, an.  IX, 1964, nr. 3-5, p. 195-209;

v      Concepţia Vechiului Testament despre stat, în MB, an. XIV, 1964, nr. 7-8, p. 334-345;

v      Vulgata, în MA, an.  IX, 1965, nr. 4-6,p. 275-287;

v      Cărţile apocrife ale Vechiului Testament, în MB, an.  XVI, 1966, nr. 1-3, p. 26-40;

v      Valoarea spirituală şi Vechiului Testament, în MA, an.  XI, 1966, nr. 9-10, p. 574-590;

v      Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă, în MA, an.  XIV, 1969, nr. 7-8, p. 470-479;

v      Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă, în MA, an.  XVII, 1972, nr. 56, p. 369 - 3 77;

v      Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei, în MO, an.  XXVIII, 1976, nr. 3 4, p. 186-194,

v      Preoţia în lumina Vechiului Testament, în MB, an.  XXVII, 1977, nr. 7-9, p. 510-518;

v      Vechiul Testamen în preocupările Sfântului Vasile cel Mare, în  “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 1, p. 133-145;

v      Principii ermineutice în omiliile biblice ale lui Origen, cu referire specială la Vechiul Testament, în MA, an.  XXVI, 1981, nr.10 - 12, p. 757 -763;

v      Palia de la Orăştie, 1582-1982, în MA, an.  XXVIII, (şi în “Anuarul XX (II) al Academiei ... Concepţia Vechiului Testamant, despre stat, în 1982, nr. 4-6, p. 309-315;

v      Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic, în MA, an.  XXXI, 1986, nr. 4, p.10-19,

v      Fericitul Ieronim: Proorocul Iona, traducere, în MMS, an.  LXII. 1986, nr. 5, p. 88-119,

v      Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim, în AB, an. I (40), 1990, nr. 1-2, p. 7-24;

v      Sf. Ambrozie al Milanului: Psalmul 50.  Traducere şi prezentare, în AB, an.I (40),1990, nr. 5-6, p. 58-80,

v      Evanghelia după Matei în interpretarea Fericitului leronim (trad.), în AB, an. III (XLII), 1992, nr.10- 12, P. 99 - 111.

v      Coautor al manualului Studiul Vechiului Testament, pentru uzul studenţilor în teologie, Bucureşti, 1955, 288 p. (ed. aII-a, 1985, 452p)

v      A tradus din Origen, Scrieri alese.  Partea întâi, Bucureşti, 1981,472 P.;

v      Partea a doua, Bucureşti 1982, 528 p. (ambele în colaborare cu Pr.  Prot. Teodor Bodogae şi Zorica Laţcu).

 

Alte articole şi recenzii privind Vechiul Testament în:

 

v      “Revista Teologică",

v      “Mitropolia Ardealului",

v      “Telegraful Român", din Sibiu.

 

In manuscris, mai multe capitole pentru o biblie cu comentar (cărţile Pentateuhului, I Regi, Estera, Plângerile lui leremia, Eclesiastul, Psalmii 50-150 etc.).

Ca rector, a redactat  “Anuarele Academiei teologice din Sibiu" pe anii 1946-1949; a pus bazele colecţiei “Biblioteca biblică", din care au aparut 4 lucrări.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME