DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dorin oancea

Profesor de teologie

 

OANCEA DORIN, profesor de teologie. 

 

N. 13 febr. 1949, în Sibiu, fiul lui Zosim.  Studii la Liceul “Brukenthal" din Sibiu (1962- 1966), la lnstiutele Teologice din Sibiu şi Bucureşti (1966- 1968 şi 1977- 1979), la Facultatea de Filologie - secţia Limbi germanice - a Universiăţii din Bucureşti (1968 - 1972), Studii de doctorat la lnstitutul teologic Protestant din Sibiu, care i-a conferit titIul respectiv în 1992.  Documentarist la Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române (1973 -1979), lector pentru Limbile engIeză şi germană la Institutul Teologic Universităţii din Sibiu (azi Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna" din 1 979, încredinţat şi cu suplinirea lectoratului de lstoia şi Filosofia religiilor (din 1992), diacon (1982).

 

Lucrări:

 

v      Coordonate ale activităţii teologice a Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, în BOR, an. CIl, 1985, nr. 7-8, p. 589-615;

v      Ecumenismul în gândirea teolgică teologică transilvană, în vol.  Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă, Sibiu, 1988, p. 342 -356;

v      Unitatea vieţii religioase şi pluralitatea formelor ei de expresie.  O perspectivă comunicaţională, în vol.  Persoană şi comuniune.  Prinos de cinstire preotului profesor academician Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1993, p. 469-493. 

 

Alte articole în diterite periodice româneşti şi germane.

 

Traduceri:

 

v      Românul Funia, de Veijo Meri, Bucureşti, 1974, 122 p., versiunea germană a cărţii lui Virgil Cândea şi Constantin Simionescu: Muntele Athos.  Prezenţe româneşti, Bucureşti, 1979, 50 p.,

v      Heinrich Lutzeler, Drumurii, spre artă, vol. I şi II, traducere din germană, Bucureşti, 1986, 490 p.,

v      Diferite alte traduceri sau rezumate de cărţi publicate de Arhiepiscopia Sibiului şi Episcopia Aradului, conferinţe, referate, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME