DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  atanasie popa

Preot, istoric al culturii

 

POPA ATANASIE, preot, istoric al culturii. 

 

N. 8 mart. 1896, în Câmpanii de Jos, jud.  Bihor, decedat la 26 febr. 1982, la Cluj-Napoca. 

Studii gimnaziale la Beius şi Năsăud (abs. 1914), teologice la Arad (1914 - 1917), universitare - Matematica - la Universităţile din Budapesta (1917-1918) şi Cluj (1918 - 1920).  Preot şi profesor la :colile normale din Cluj (1920 - 1940 şi 1945 - 1957);i Timişoara (1940-1945), cercetător al lnstitutul de Istorie şi Arheologie al Academiei, secţia de lstoria Artei - Cluj (1958-1960).  După pensionare a slujit 3 ani ca preot în parohia Agârbiciu-CIuj.  A publicat numeroase studii despre bisericile de lemn din Transilvania, activitatea unor copişti, circulaţia manuscriselor.

 

Lucrări:

 

v      Biserica de lemn din Bârghez.  Biserica din Ceaba.  Biserica din Vad, în ACMIT, 1929 1930, Cluj, 1930, p. 353 - 399;

v      Biserici vechi din lemn Româneşti din Ardeal, în ibidem, III, 1930-1931, Cluj, 1932, p. 161 - 314 (şi extras),

v      Biserici de lemn din Ardeal, în ibidem, IV, 1932-1938, Cluj, 1938, p. 55-154 (şi extras);

v      Biserici de lemn din Transilvania (I.  Arhitectura, plan, stil), Timişoara, 1942, 22 p.;

v      Mănăstirea Săraca, Timişoara, 1943, 96 p. + XXXII pl.;

v      Varlaam, mitropolitul Moldovei. Cazania - Iaşi, 1643.  Prezentare grafică de...,Timişoara,1944,132p. + 2 17 fig. în text.

v      Monumente de limbă Românească.  Codicele Astra din Sibiu, în MA, an.  VIII, 1963, nr. 7 - 8, p. 525 -545;

v      Există o Cazanie moldovenească în secolul al XVI-lea? în legltuă cu izvoarele Cazaniei lui Varlaam, în rev. “Cercetări de Lingvistică", an.  X, 1965, nr. 1, p. 73 - 84;

v      Texte vechi în Cazania lui Varlaam, în MA, an.  X, 1965, nr. 1-3, p. 73-99;

v      Cărturar bihorean din secolul al XVII-lea: Vasile Sturza Moldoveanul, în MMS, an.  XLIII, 1966, nr. 1-2, p. 54-69;

v      Cărturari bihoreni: Popa Ursu din Cotiglet, în MMS, an.  XLIV, 1968, nr. 5 - 6, p. 298 - 309;

v      Versiuni vechi ale Psalmului 50, în MB, an.  XVIII, 1968, nr. 7-9, p. 421-433;

v      Copişti moldoveni în Transilvania în secolele XVII.;i XVIII, în MMS, an.  XLV, 1969, nr. 7-9, p.458 - 467;

v      Un cărturar bihorean din secolul al

v      XVII-lea: Popa Pătru din Tinăud, în ”Limba Română", an.  XX, 1969, p. 193 - 197;

v      Care este contribuţia lui Varlaam la Cazania din 1643, în MMS, an. LXVIII, 1972, nr.3-4, p. 172-181;

v      Texte vechi ale canonului Paştilor. Manuscrisele lui Popa Ursu din CotigIet, în MB, an.  XXIII, 1973, nr. 4 - 6, P. 231 - 256;

v      Cazanii la morţii din 1689. 

v      Contribuţii la bibliografia românească veche, în MB,an.  XXIV, 1974,nr. 1-3, p. 6579. 

v      Copişti şi manuscrise în Bihor în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, în “Crisia", Oradea, 9, 1979, p. 323-336;

v      Monumente de limbă şi literatură veche: Codicele sibian şi Cazania din Cluj, sec. XVII, în MA, an.  XXVI, 1981, nr.7-9, p. 521 - 532 (în colaborare).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME