DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  chiril pistrui

Preot, slavist

 

PISTRUI CHIRIL, preot, slavist. 

 

N. 18 ian. 1904, în lgnăţei, jud. Orhei, decedat la 14 sept. 1986, în Sibiu.  Studii la Seminarul teologic “Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (abs. 1926), Facultatea de Teologie din Cerrnăuţi lic. 1939 studii de Limba rusă la lnstitutul “Maxim Gorki" din Bucureşti (1949), învăţător în Chergheş-Hunedoara şi Sadu-Sibiu (1926-1931), preot paroh în Doljoc-Hotin (1931-1935), Larga-Hotin (1935-1940), la biserica “Sf. Dumitru" din Râmnicu Vâlcea (1940-1941), înOrhei (1941-1944) şi Sadu-Sibiu (1944), funcţionar la Centrul Arhiepiscopesc-Sibiu (1945-1949), apoi la Institutul Teologic Sibiu (1949-1950), conferenţiar suplinitor (din 1 ian. 1951), apoi lector (1952- 1967) pentru Limbile rusă şi paleoslavă la acelaşi institut.

 

Lucrări:

 

v      Fericitul Maxim Grecul (1480-1556), în ST, an.  IX, 1957, nr. 1-2, p. 58-67;

v      Catchismele Bisericii Ortodoxe Ruse, în MA, an. II, 1957, nr. 3-4, p. 263-270;

v      Sfântul Ioan Gură de Aur în Biserica Ortodoxă Rusă, în MA, an. IV, 1959, nr. 1-2, p. 64-73;

v      Primele monumente de literatură slavonă la ruşi şi legltura lor cu creaţia populară şi cu cultura bizantină în MA, an.IV, 1959, nr.7-8, p.585-593;

v      Apariţia monumentelor de literatură slavonă originală la ruşi. Începuturile cronicii ruseşti, în "Ortodoxia", an.  XII, 1960, nr.I, p. 96-115;

v      1100 ani de la începutul activităţii misionare a lui Ciril şi Metodie, în MA, an.VIII, 1963, nr.11-12, p.877 - 893;

v      Despre alfabetul cirilic şi cel glagolitic, în MA, an. IX, 1964, nr. 3-5, p. 252-269;

v      Octoihul dezvoltat de la Sibiu, în ST, an. XIX, 1967, nr. 3-4, p. 128-143,

v      Manuscrisul slav nr. 2 din Biblioteca Mitropoliei din Sibiu, în ST, an.  XX, 1968, nr. 3-4, p. 258 264;

v      Unul din cele mai vechi manuscrise slave din “Ara noastră, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 3-4, p. 212-229;

v      Manuscrise slave în Biblioteca Mitropoliei ortodoxe române din Sibiu, în MA, an. XV, 1970, nr. 11-12, p. 827-838;

v      Manuscrise slave în Biblioteca Episcopiei Aradului, în MB, an.  XXII, 1972, nr. 1-3, p. 83-94;

v      Manuscrise slave din Transilvania. Biblioteca Academiei R.S.R Filiala Cluj, în BOR, an. XC, 1972, nr. 9-10, p. 1088-1103;

v      Manuscrise slave în Transilvania, în BOR, an. XCII, 1974,nr.3-4, p.425-435;

v      Manuscrise Româneşti şi slave în Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române a Oradea, în BOR, an.  XCII, 1974, nr. 5-6, p. 776-790;

v      101 manuscrise slave în Transilvania (sec. XII-XVII), în BOR, an.XCVI, 1978,nr. 1-2,p. 127-148; nr.3-4, p.303-310, nr.5-6 .608-624-an.XVII,1979, nr. 3-4,p. 531-562; an.  XCIX, 1981, nr. 1-2, p. 123-130 şi nr.5-6, p.643-653.

 

Alte Studii în:

 

v      “Mitropolia Ardealului",

v      ,,Telegraful Român,

v      “Îndrumătorul Bisericesc" de la Sibiu.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME