DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  compozitorul ioan popescu

Profesor de teologie, compozitor

 

POPESCU IOAN, profesor de teologie, compozitor. 

 

N. 9 iun. 1925, în Orleştii de Sus, jud.  Vâlcea, decedat la 17 apr. 1992, în Sibiu.  Studii la Seminarul teologic “Sf.  Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1938 -1946), Facultatea de Teologie din Bucureşti (1946-1948) şi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1948- 1950); cursuri de doctorat - pentru muzică bisericească - la Institutul Teologic din Bucureşti (abs. 1971).  A ocupat diverse funcţii administrative la Instututul Teologic din Sibiu (1950 - 1971), apoi asistent (1971) şi lector (din 1976) pentru Muzică bisericeasca şi Ritual de la acelaşi Institut; dirijor al coruIui catedralei mitropolitane din Sibiu (din 1954), diacon (1952), apoi arhidiacon (1980).

 

Lucrări:

 

v      Învăţământul muzical în Biserica Ortodoxă Română de la începuturi până în secolul XVIII-lea inclusiv, în BOR, an.  LXXXVIII, 1969, nr. 9-10, p. 1027-1061;

v      Două cărţii muzicale vechi din Biblioteca Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, în ST, an. XXVI, nr. 3 -4, 1974, p. 264- 270;

v      Anton Pann - clasic al psaltichiei româneşti, în BOR, an. XCIII, 1975, nr. 3-4, p. 456-466;

v      Compozitorul George Dima, în BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 9 - I 0, p.1177 - 1187 ( şi MA, an.  XX, 1975, nr. 9-10, p. 669-674),

v      Elemente bisericeşti tradiţionale în opera muzicală a lui Dimitrie Cunţan, în BOR, an.  XCIV, 1976, nr. 9-12, p. 1053-1062;

v      Războiul de Independenţă reflectat în muzică şi pictură, în MA, an.  XXVII, 1977, nr. 4-6,p. 328-336;

v      Profesorull Petru Gherman, în MA,an.XXIV, 1979,nr. 10-12, p 900-907.

 

Compoziţii:   

 

Compoziţii, prelucrării şi armonizări de cântări psaltice bisericeşti, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 7 - 8, p. 837 - 856; altele rămase în manuscris.

 

Articole, recenzii, note, cronici în:

 

v      “Mitropolia Ardealului",

v      “Telegaful Român",

v      “Îndrumătorul Bisericesc" de la Sibiu,

v      “Îndrumătorul Pastoral" de la Alba lulia ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME